Raads­vragen: Attri­buten aange­bracht op de Cool­singel


Indiendatum: 29 jul. 2022

Geacht college,

Op de Coolsingel zijn in de nacht van donderdag 28 juli op vrijdag 29 juli attributen aangebracht op eigendommen van de gemeente Rotterdam. Het betreft materiaal van vlaggendoek aan voorzieningen voor verkeersdoorstroming en plastic linten om bomen en lantaarnpalen. Wij hebben enkele foto’s bijgevoegd.

1. Mogen burgers attributen aanbrengen op eigendommen van de gemeente? Indien nee, wat is de sanctie c.q. strafmaat?

Volgens een bericht[1] op de website van het AD Rotterdams Dagblad van vandaag blijkt dat de politie ter plaatse was toen de attributen werden aangebracht. De politie heeft de situatie overzien en besloten de attributen niet weg te halen. Een woordvoerder van de politie wordt in het bericht opgevoerd en zegt er het volgende over: Wij gaan ze in ieder geval niet weghalen. Iedereen mag z’n mening geven en als dit hun manier is, mag dat.

2. Wat vindt u van het standpunt van de politie?

3. Weet u of de politie heeft geholpen bij het aanbrengen van de attributen, of anderszins de personen heeft gefaciliteerd die deze attributen hebben aangebracht? Indien nee, wilt u dit nagaan?

4. Weet u of de politie doorgaans ook aangebrachte attributen van andere organisaties laat zitten, bijvoorbeeld die van organisaties die de klimaatcrisis aan de kaak stellen?

5. Beschouwt u het aanbrengen van een vlag of een plastic lint op dezelfde manier als het aanbrengen van graffiti, stickers en posters? Indien nee, waarom niet? Indien nee, geldt dat óók als de personen die de attributen hebben aangebracht deze niet zelf weer verwijderen? Indien ja, gaat u aangifte doen?

6. Gaat u de attributen per onmiddellijk verwijderen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de kosten voor schoonmaak en schadeherstel? En gaat u proberen deze kosten in rekening te brengen bij de burgers die de attributen hebben aangebracht?

Volgens voornoemd bericht waren er zo’n vijf tractoren en auto’s ter plaatse bij het aanbrengen van de attributen. De voertuigen stonden stil op de Coolsingel en werden ingezet om een deel van de attributen te kunnen aanbrengen, op enige hoogte.

7. Was het aanbrengen van attributen op eigendommen van de gemeente onderdeel van een manifestatie? Indien ja, is er een vergunning aangevraagd of was u anderszins op de hoogte van deze manifestatie? Indien ja, mogen tractoren en ander zwaar materieel (zoals hoogwerkers) onderdeel zijn van een manifestatie?

8. Mag er een manifestatie (te lezen als: uiting van protest, bijvoorbeeld middels aanbrengen van attributen) plaatsvinden op de openbare weg, op een locatie die wordt gebruikt voor verkeersdoorstroming? Indien ja, waarom?

9. Mogen voertuigen stilstaan op de openbare weg met als enige doel het kunnen aanbrengen van attributen op eigendommen van de gemeente? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe verhoudt dat zich volgens u tot de verkeersveiligheid en de bepaling dat manifestaties geen beletsel mogen vormen voor de verkeersdoorstroming?

10. Vormen de aangebrachte attributen aan voorzieningen voor verkeersdoorstroming een gevaar voor de verkeersveiligheid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat vindt u van het standpunt van de politie dat de aangebrachte attributen geen enkel probleem opleveren?

Er zijn zoals gesteld attributen aangebracht aan bomen. Het college heeft recent met een brief[2] aan Stichting De Bomenridders over de bescherming van houtopstand in de stad duidelijk gemaakt dat dit verboden is middels een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Onder het kopje ‘voorwerpen’ laat zij Stichting De Bomenridders het volgende weten:

“Het aanbrengen van voorwerpen in een houtopstand moet in uw optiek worden verboden en gebonden aan een vergunning.

Een dergelijke bepaling, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van feestverlichting, is in de APV voorhanden.”

11. Welk artikel in de Apv verbiedt het aanbrengen van voorwerpen in een houtopstand?

12. Beschouwt u attributen als plastic linten om bomen als voorwerpen, indachtig de passage van de brief aan Stichting De Bomenridders? Indien ja, is de politie op de hoogte van het verbod om plastic linten om bomen aan te brengen?

13. Heeft de politie toegestaan dat er plastic linten om bomen zijn aangebracht? Indien ja, waarom?

14. Welke sanctie c.q. strafmaat staat er op het aanbrengen van attributen om bomen? En hoe gaat u de overtreders beboeten, nu de politie weet wie het hebben gedaan?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/boeren-protesteren-in-centrum-van-rotterdam-omgekeerde-vlaggen-aan-lantaarnpalen~a7903654/

[2] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/10a4ad90-6cdc-4021-9316-8a2a2699723c?documentId=7012ea1c-1420-4c92-be80-cb985f3fb815

Indiendatum: 29 jul. 2022
Antwoorddatum: 1 nov. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bezwaar maken op project Tree House

Lees verder

Raadsvragen: Dierenbegraafplaats Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer