Raads­vragen: Dieren­be­graaf­plaats Rotterdam


Indiendatum: 3 aug. 2022

Geacht college,

In het huidige coalitieakkoord Eén Stad[1] staat het volgende uitgangspunt en beleidsvoornemen:

“Iedere Rotterdammer moet naar wens begraven kunnen worden. Wij richten ons beleid en de uitvoering daarop in. We onderzoeken periodiek de behoeften en intensiveren indien nodig en mogelijk, met inachtneming van beschikbare ruimte en financiële haalbaarheid.”

Dit uitgangspunt en beleidsvoornemen doelt hoogstwaarschijnlijk op het beheer van gemeentelijke uitvaartlocaties. De gemeente heeft elf locaties in eigen beheer. Zeven zijn operationeel; bij de overige vier zijn bijzettingen mogelijk.

Rotterdamse huisdieren komen net als Rotterdamse burgers te overlijden. Het is niet anders. De gemeente Rotterdam geeft op haar webpagina[2] over dode huisdieren te kennen dat er geen begraafplaats voor dieren in en om rond Rotterdam bestaat. Rotterdamse burgers kunnen wél hun overleden huisdier naar de gemeentelijke koelcel aan de Korperweg brengen of naar het milieupark in Rozenburg.

1. Wie beschouwt u als iedere Rotterdammer die naar wens begraven moet kunnen worden, indachtig volledige afwezigheid van een dierenbegraafplaats in onze stad? Zijn dieren ook Rotterdammers?

2. Gaat u conform de wens van de coalitie beleid en uitvoering inrichten om ‘iedere Rotterdammer’ naar wens te kunnen begraven? En valt daar ook inrichting van beleid en uitvoering onder om te komen tot een dierenbegraafplaats in Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

3. Wat is thans de dierenbegraafplaats het dichtste bij Rotterdam? En kunt u in ieder geval Rotterdamse burgers op deze mogelijkheid tot begraven van hun geliefde huisdier wijzen?

De website van RTV Rijnmond berichtte eind juli dat het cremeren van een huisdier de laatste tijd een stuk duurder is geworden.[3] Een uitbater van een dierencrematorium in Alblasserdam die in het bericht wordt opgevoerd, hekelt de grillen van de markt die het voor burgers moeilijk maakt om hun overleden huisdier voor een fatsoenlijk bedrag te kunnen cremeren. De uitbater zegt hierover:

Je kunt vragen wat je wilt voor een uitvaart (…). Het gaat niet meer om liefde voor dieren. (…) Na de crematie schrikken de eigenaren vaak van de hoogte van de factuur. Maar ze willen toch de as van hun overleden diertjes, dus betalen ze.

Over het verzorgen van een uitvaart stelt de gemeente op haar webpagina[4] over uitvaarten dat zij “streeft naar de beste dienstverlening tegen lage tarieven.” Een van de elf gemeentelijke begraafplaatsen is tevens een crematorium. Het betreft de locatie aan de Delftweg, te weten begraafplaats en crematorium Hofwijk.

4. Bent u bereid uw crematorium open te stellen voor uitvaarten van overleden huisdieren en hiervoor uw streven naar “de beste dienstverlening tegen lage tarieven” te hanteren? Indien nee, waarom niet?

Op voornoemde webpagina over dode huisdieren valt te lezen dat overleden dieren ‘opgeslagen’ in de gemeentelijke koelcel eventueel door firma Majesta (sinds februari van dit jaar: Dierenuitvaartzorg Nederland) kunnen worden begraven of gecremeerd. Het begraven gebeurt dus klaarblijkelijk niet in Rotterdam. Het cremeren is zoals gezegd aan prijsverhogingen onderhevig, het begraven vast ook.

5. Heeft u afspraken gemaakt met Majesta / Dierenuitvaartzorg Nederland over tarieven voor uitvaarten van Rotterdamse huisdieren die zijn afgeleverd bij de gemeentelijke koelcel? Indien nee, waarom niet? Indien nee, bent u bereid uw streven naar “de beste dienstverlening tegen lage tarieven” voor uitvaarten op gemeentelijke uitvaartlocaties ook te doen laten gelden voor afspraken over tarieven met Majesta / Dierenuitvaartzorg Nederland?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/nieuws/coalitieakkoord-2022-2026/Een-Stad_Coalitieakkoord-2022-2026-Rotterdam.pdf

[2] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dode-huisdieren/

[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1529941/cremeren-van-je-huisdier-een-stuk-duurder-het-gaat-niet-meer-om-de-liefde-voor-dieren

[4] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/uitvaart/

Indiendatum: 3 aug. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.