Raads­vragen: Abrupt einde aan fami­lie­voor­stel­lingen bij Theater Rotterdam


Indiendatum: 22 mei 2020

Geacht college,

In diverse media viel de afgelopen dagen te lezen dat de regisseur van de familievoorstellingen van Theater Rotterdam per direct vertrekt bij deze instelling. Reden van vertrek is volgens een artikel in de Volkskrant1 een vertrouwensbreuk tussen de regisseur en Theater Rotterdam. Met het vertrek van de regisseur komt er ook een einde aan een reeks succesvolle familievoorstellingen die sinds de fusie van het RO Theater, de Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam in 2017 onder de vlag van Theater Rotterdam worden geproduceerd.

Theater Rotterdam is een instelling die in het huidige cultuurplan subsidie van de gemeente Rotterdam ontvangt. De nieuwe cultuurplanperiode begint volgend jaar, in 2021. Het college heeft reeds besloten dat Theater Rotterdam in het aankomende cultuurplan onderdeel zal zijn van de zogenoemde Rotterdamse Culturele Basis (RCB), een groep van acht instellingen die nu al verzekerd zijn van subsidie. Volgende maand komt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) met een advies aan het college over de verdeling van cultuurgelden over alle instellingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de komende cultuurplanperiode, inclusief de ‘RCB-instellingen’. Deze subsidieaanvragen worden aangeleverd door de gemeente, want daar worden ze formeel ingediend.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is benieuwd welke consequenties er mogelijk volgen uit het abrupte einde van de familievoorstellingen voor de subsidieaanvraag van Theater Rotterdam, te meer een van de voorwaarden voor opname in de RCB is geweest dat het college van een dergelijke instelling verwacht dat deze tijdens de komende cultuurplanperiode (2021-2024) jaarlijks gemiddeld ten minste honderdduizend bezoekers zal verwelkomen2. Uit voornoemd artikel in de Volkskrant blijkt dat de familievoorstellingen ruim de helft van het aantal bezoekers van Theater Rotterdam voor hun rekening nemen. Het lijkt ons daarom onwaarschijnlijk dat deze instelling met het wegvallen van de familievoorstellingen in ieder geval in de eerste jaren van de komende cultuurplanperiode nog kan voldoen aan het door het college voorgestelde bezoekerscriterium, óók als we door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus het jaarlijks aantal te verwachten bezoekers gelijkmatig verlagen voor alle instellingen die thans zijn opgenomen in de RCB.

1. Heeft Theater Rotterdam aan u formeel te kennen gegeven dat een deel van de verwachte producties in een deel van de komende cultuurplanperiode zal komen te vervallen, gegeven het vertrek van de regisseur van de familievoorstellingen van deze instelling?

2. Stelt u dat de subsidieaanvraag van Theater Rotterdam voor de komende cultuurplanperiode door het abrupte einde aan de familievoorstellingen bij deze instelling nog actueel is? Indien ja, waarom? Indien nee, heeft u reeds contact opgenomen met Theater Rotterdam over de actuele status van de subsidieaanvraag?

3. Verwacht u van Theater Rotterdam dat zij haar subsidieaanvraag voor de komende cultuurplanperiode bijstelt nu een deel van de verwachte producties in een deel van de komende cultuurperiode zal komen te vervallen? Indien ja, staan de regels dit toe?

4. Verwacht u dat Theater Rotterdam in de komende cultuurplanperiode nog zal kunnen voldoen aan het bezoekerscriterium dat door u is gehanteerd voor opname in de RCB, óók als we door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus het jaarlijks aantal te verwachten bezoekers gelijkmatig verlagen voor alle acht RCB-instellingen? Indien ja, waarom?

5. Weet u of het advies van de RRKC aan het college over de verdeling van de cultuurgelden over alle instellingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de komende cultuurplanperiode zal worden aangepast door toedoen van de situatie bij Theater Rotterdam? Indien nee, bent u bereid dit na te gaan?

1https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/regisseur-pieter-kramer-vertrekt-bij-theater-rotterdam-wegens-vertrouwensbreuk~b3942382/

2https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8016334/1/s19bb021362_1_52672_tds

Indiendatum: 22 mei 2020
Antwoorddatum: 9 jun. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bomen in het bestemmingsplan

Lees verder

Raadsvragen: Particuliere woningen in de goedkope voorraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer