Raads­vragen: Plas­ticvangers in de Nieuwe Maas


Indiendatum: jun. 2018

Geacht college,

Plastic zwerfafval zorgt voor ernstige milieuvervuiling. Elke dag stroomt er twee vierkante kilometer aan plastic troep via de rivier Nieuwe Maas naar de Noordzee. Dit plastic wordt in het zeewater een gigasoep van microplastics. Slecht voor de oceanen, slecht voor het leven in zee, slecht voor de mens.

Het plasticprobleem moet vooral bij de bron worden aangepakt door wegwerpplastics te verbieden en het onnodig gebruik van verpakkingsmateriaal tegen gaan. Maar als havenstad kunnen we daarnaast actief voorkomen dat plastic via de Maas in de Noordzee stroomt.

1. Deelt u onze mening dat Rotterdam als havenstad bij uitstek de taak op zich kan nemen om de stroom plastic vanuit de Nieuwe Maas naar de zee tegen te gaan? Indien nee, waarom niet?

In de rivier De Schelde in België gaat de toevoer van plastic naar de zee serieus worden aangepakt door op acht locaties zogenoemde ‘plasticvangers’1 te plaatsen. Deze acht plasticvangers gaan een jaar lang ononderbroken proefdraaien.

2. Bent u bekend met de aankondiging van dit grootschalige experiment? Indien ja, bent u bereid zich bij dit experiment aan te sluiten en gezamenlijk op te trekken, zodat kennis en kunde worden gedeeld en tegelijk in de Nieuwe Maas op grote schaal plastic wordt tegengehouden? Zo nee, waarom niet?

In Rotterdam werden in januari 2017 drie plastic winningsplatforms in de Nieuwe Maas als pilot in gebruik genomen. De pilot is succesvol afgerond2. Helaas is er inmiddels nog maar één winningsplatform in gebruik. Er is een extra financiering nodig om de winningsplatforms te herplaatsen en om het aantal platforms uit te breiden.

3. Erkent u het succes van de pilot en deelt u onze mening dat uitbreiding van het aantal winningsplatforms een logische volgende stap is in de strijd tegen de plastic soep? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid tot een extra financiering die het herplaatsen en het uitbreiden van winningsplatforms mogelijk maakt? Indien nee, waarom niet?


1 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180611_03554889

2 http://www.recycledpark.com/nieuws.html

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 30 okt. 2018

1. Deelt u onze mening dat Rotterdam als havenstad bij uitstek de taak op zich kan nemen om de stroom plastic vanuit de Nieuwe Maas naar de zee tegen te gaan? Indien nee, waarom niet?

"Ja, en daar maken we samen met andere partijen dan ook werk van. Dat doen we zowel preventief door te voorkomen dat er überhaupt afval in de rivieren terecht komt, maar ook door het actief opruimen van zwerfafval. Specifiek ten aanzien van plastic in oppervlaktewater werken we samen met Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf."

2. Bent u bekend met de aankondiging van dit grootschalige experiment? Indien ja, bent u bereid zich bij dit experiment aan te sluiten en gezamenlijk op te trekken, zodat kennis en kunde worden gedeeld en tegelijk in de Nieuwe Maas op grote schaal plastic wordt tegengehouden? Zo nee, waarom niet?

"Ja, de prijsvraag die waterwegenbeheerder De Vlaamse Waterweg NV heeft uitgeschreven om een installatie te ontwikkelen voor het vangen van plastic in de Schelde is bekend. In het najaar wordt uit de inzendingen een installatie gekozen die vervolgens wordt geproduceerd en getest. Wij houden de resultaten daarvan nauwlettend in de gaten."


3. Erkent u het succes van de pilot en deelt u onze mening dat uitbreiding van het aantal winningsplatforms een logische volgende stap is in de strijd tegen de plastic soep? Indien nee, waarom niet?

"De installatie die met ondersteuning van CityLab010 is ontwikkeld, heeft na een testperiode geresulteerd in een verbeterd ontwerp voor het winningsplatform. De vernieuwde versie is een dóórontwikkeling die nog vraagt om praktijkervaring. Alle reden dus om dit samen met betrokken partners op te pakken en te zorgen dat de uitbreiding van de pilot met dit vernieuwde ontwerp getest kan worden."

4. Bent u bereid tot een extra financiering die het herplaatsen en het uitbreiden van winningsplatforms mogelijk maakt? Indien nee, waarom niet?

"We willen de strijd tegen de 'plastic soep’ de komende tijd intensiveren. De eerste stap daartoe is een plaatsing van het vernieuwde ontwerp van het winningsplatform. Om te voorkomen dat het plastic op zee komt doet Rotterdam in de rivieren en havens ook ervaring op met andere installaties. De Shoreliner en de Waste Shark zijn hier voorbeelden van. De Shoreliner is een plastic vangsysteem dat bijeengedreven (plastic) drijfvuil vlak voor de kade afvangt, waarna een grijper het plastic uit het water vist. De Waste Shark is een autonoom varende ‘haai’ die het vuil verzameld via een 'open mond’."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Mogelijke overtreding Wet natuurbescherming percelen Oranjebuitenpolder

Lees verder

Raadsvragen: Sluiting dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer