Kippen­slacht Rotter­damse Oogst


Indiendatum: sep. 2014

Geacht college,

Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat er zaterdag 20 september jongstleden kippen zijn geslacht op het Rotterdamse Oogstfestival in het bijzijn van publiek en met behulp van het publiek. Hierover is op 22 september 2014 ook een artikel verschenen in het Rotterdams Dagblad. De Partij voor de Dieren keurt het publiekelijk slachten van kippen (en andere dieren) ten zeerste af aangezien wij van mening zijn dat kippen (en andere dieren) niet alleen gedurende hun leven maar ook tijdens de laatste momenten van hun leven recht hebben op de meest optimale omstandigheden. Een tent vol met toeschouwers in worden gebracht om vervolgens “ter leering ende vermaeck” geslacht te worden valt hier ons inziens zeker niet onder.

1. Kent u het artikel uit het Rotterdams Dagblad van 22 september 2014?

2. Wist u voorafgaand aan het Rotterdamse Oogstfestival van afgelopen zaterdag dat men voornemens was er publiekelijk kippen te slachten? Indien ja, wat heeft u eraan gedaan om dit te voorkomen?

3. Is het in Rotterdam toegestaan om kippen (en andere dieren) in de openbare ruimte te slachten? Indien ja, bent u bereid om in de aanstaande Rotterdamse Dierenwelzijnsnota een artikel op te nemen die dit zal verbieden? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het slachten van kippen (en andere dieren) dient te geschieden door professionals en niet, zoals bij het Rotterdamse Oogstfestival, door het publiek? Indien nee, waarom niet?

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kippen (maar ook andere dieren) het recht hebben op de meest optimale omstandigheden tijdens hun slacht? Indien nee, waarom niet?

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een tent op het Heemraadsplein niet de meest optimaal mogelijke omstandigheden, met betrekking tot dierenwelzijn, biedt voor het slachten van kippen? Indien nee, waarom niet?

Op 27 november 2012 zouden er in het Amsterdamse debatcentrum de Balie ook kippen worden geslacht in het bijzijn van publiek.1) Dit is destijds niet doorgegaan omdat de Voedsel- en Warenautoriteit het debatcentrum bijtijds heeft laten weten dat er onmogelijk aan de hygiëneregels zou kunnen worden voldaan.2) Het lijkt evident dat indien een debatcentrum onmogelijk aan de hygiëneregels kan voldoen, een tent in de buitenlucht op het Heemraadsplein hier al helemaal onmogelijk aan kan voldoen.

7. Bent u voornemens om de Voedsel- en Warenautoriteit op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag op het Rotterdamse Oogstfestival en aan bij hen aan te dringen op een onderzoek? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wilt u ons van dit onderzoek op de hoogte houden?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet,

Jeroen van der Lee

Indiendatum: sep. 2014
Antwoorddatum: 28 okt. 2014

Aan de Gemeenteraad.

Op 22 september 2014 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over kippenslacht op het Heemraadsplein bij Rotterdams Oogstfestival

Inleidend wordt gesteld:

Via diverse kanalen hebben wij vernomen dat er zaterdag 20 september jongstleden kippen zijn geslacht op het Rotterdamse Oogstfestival in het bijzijn van publiek en met behulp van het publiek. Hierover is op 22 september 2014 ook een artikel verschenen in het Rotterdams Dagblad. De Partij voorde Dieren keurt het publiekelijk slachten van kippen (en andere dieren) ten zeerste af aangezien wij van mening zijn dat kippen (en andere dieren) niet alleen gedurende hun leven maar ook tijdens de laatste momenten van hun leven recht hebben op de meest optimale omstandigheden. Een tent vol met toeschouwers in worden gebracht om vervolgens "ter leering ende vermaeck" geslacht te worden valt hier ons inziens zeker niet onder.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent u het artikel uit het Rotterdams Dagblad van 22 september 2014?

Antwoord:
Ja

Vraag 2:
Wist u voorafgaand aan het Rotterdamse Oogstfestival van afgelopen zaterdag dat men voornemens was er publiekelijk kippen te slachten? Indien ja, wat heeft u eraan gedaan om dit te voorkomen?

Antwoord:
Nee, wij waren hiervan niet op de hoogte.

Vraag 3:
Is het In Rotterdam toegestaan om kippen (en andere dieren) in de openbare ruimte te slachten? Indien ja, bent u bereid om in de aanstaande Rotterdamse Dieren welzijnsnota een artikel op te nemen die dit zal veri^ieden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is eigenaren niet verboden om hun kippen voor eigen gebruik in de openbare ruimte te slachten. Voor het slachten voor eigen gebruik zijn in tegenstelling tot slachten voor commercieel gebruik geen voonvaarden gesteld over de locatie waar de slacht wordt uitgevoerd. Wij zullen geen verbod opnemen in de nota Dierenwelzijn. Daarnaast staan wij achter Initiatieven die het bewustzijn over de herkomst van vlees vergroten. Dit stimuleert mensen om bewuster en minder vlees te consumeren.

Vraag 4:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het slachten van kippen (en andere dieren) dient te geschieden door professionals en niet, zoals bij het Rotterdamse Oogstfestival, door het publiek? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is eigenaren van kippen wettelijk toegestaan om hun kip te slachten. In dit geval ging het niet om willekeurig publiek maar om zes mensen die hun geadopteerde scharrelkip onder deskundige begeleiding, met aandacht voor welzijn en hygiëne, hebben geslacht.
Vervolgens zijn de kippen voor eigen gebruik meegenomen door de eigenaren.

Vraag 5:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kippen (maar ook andere dieren) het recht hebben op de meest optimale omstandigheden tijdens hun slacht? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Vraag 6:
Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een tent op het Heemraadsplein niet de meest optimaal mogelijke omstandigheden, met betrekking tot dierenwelzijn, biedt voor het slachten van kippen? indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, een tent kan dezelfde omstandigheden bieden als een erf, tuin of slachthuis. Op geen enkele slachtlocatie zal een kip geheel vrij blijven van stress. In deze situatie heeft het slachten plaatsgevonden onder deskundige begeleiding, met als bijkomend doel de bewustwording van het publiek over de herkomst van het vlees dat zij consumeren. Het college vindt bewustwording en eeriijke infomiatle over de herkomst van vlees belangrijk.

Voorts wordt gesteld:

Op 27 november 2012 zouden er in het Amsterdamse debatcentrum de Balie ook kippen worden geslacht in het bijzijn van publiek. Dit is destijds niet doorgegaan omdat de Voedsel- en Warenautoriteit het debatcentrum bijtijds heeft laten weten dat er onmogelijk aan de hygiëneregels zou kunnen worden voldaan. Het lijkt evident dat indien een debatcentrum onmogelijk aan de hygiëneregels kan voldoen,een tent in de buitenlucht op het Heemraadsplein hier al helemaal onmogelijk aan kan voldoen.

Vraag 7:
Bent u voornemens om de Voedsel- en Warenautoriteit op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag op het Rotterdamse Oogstfestival en aan bij hen aan te dringen op een onderzoek? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wilt u ons van dit onderzoek op de hoogte houden?

Antwoord:
Nee. Bij het slachten van kippen voor eigen gebruik is het niet nodig om de NVWA in te lichten. Wel is er, zoals ook bij vraag 4 aangegeven, door de organisator aandacht aan hygiëne en welzijn besteed.

Interessant voor jou

Actualiteit: Verkoop kunst door stichting Vrienden van het Wereldmuseum

Lees verder

Actualiteit: Gebruik van dieren tijdens evenementen in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer