Actu­a­liteit: Verkoop kunst door stichting Vrienden van het Wereld­museum


Indiendatum: sep. 2014

Geachte voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft op 4 september jl. schriftelijke vragen gesteld over het ontzamelen van kunst bij het Wereldmuseum. De Groene Amsterdammer berichtte op 16 september 2014 dat de stichting Vrienden van het Wereldmuseum voor tonnen aan kunst zou hebben verkocht. Het is onduidelijk wat er met de opbrengst is gebeurd en het museum zou zich hiermee onttrokken kunnen hebben aan de richtlijnen voor het ontzamelen van kunst. De Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid vinden de nieuwe feiten die aan het licht zijn gekomen zorgelijk. Vandaar dat wij dit onderwerp in de actualiteitenraad van 25 september 2014 zouden willen bespreken. Tijdens dit debat willen wij de volgende punten bespreken met de wethouder:

In het artikel wordt gesteld dat de Stichting van Vrienden een aantal kunstwerken heeft verkocht. Deze verkoop zou een bedrag van 1.275.000 euro hebben opgebracht. Het is opmerkelijk dat de inkomsten uit de verkoop in de genoemde jaarrekening van 2011 noch op de balans noch als bijdrage aan het Wereldmuseum zijn terug te vinden.

1. Wat is er met de opbrengst van de in het artikel genoemde verkopen gebeurd?

De Stichting Vrienden van het Wereldmuseum heeft de ANBI-status met alle belastingvoordelen van dien. ANBI instellingen zijn verplicht per 1 januari 2014 binnen 6 maanden na het boekjaar hun financiële gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn echter nergens te vinden.

2. Heeft de stichting Vrienden van het Wereldmuseum voldaan aan alle wettelijke verplichtingen?

3. Kunnen de jaarrekeningen van 2012 en 2013 van de stichting Vrienden van het Wereldmuseum openbaar worden gemaakt?

4. Wat is de actuele samenstelling van het bestuur van de stichting Vrienden van het Wereldmuseum?

De directeur van het Wereldmuseum is ook voorzitter van de Vereniging van Vrienden.

5. Waarom is het de stichting Wereldmuseum toegestaan dat één persoon deze twee functies vervult en is deze situatie nog langer houdbaar?

6. Komt deze constructie vaker voor bij Rotterdamse musea?

7. Heeft de gemeente als subsidieverlener invloed op het ontzamelen van kunst door de stichting Vrienden van het Wereldmusem of vergelijkbare stichtingen bij andere Rotterdamse musea?


PvdD
Jeroen van der Lee

PvdA
Co Engberts

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer