Afval


  • Afvalscheiding en hergebruik wordt voor inwoners zo eenvoudig mogelijk gemaakt onder ander door bakken voor gescheiden afvalinzameling op loopafstand van woningen te plaatsen, door wormenhotels te plaatsen, de milieuparken ook op zondag open te stellen en de toegankelijkheid met de (bak)fiets van milieuparken te bevorderen.
  • Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Bij de verwerking van het afval wordt de afvalverwerker met het hoogste rendement in hergebruik geselecteerd.
  • De vervuiler betaalt: inwoners en bedrijven die veel afval hebben betalen meer dan degenen die minder afval hebben en goed recyclen. Inwoners en bedrijven die minder grondstoffen gebruiken, beter scheiden en zwerfafval aanpakken worden beloond. Er komt meer handhaving en hogere boetes op illegale dump.
  • In Rotterdam krijgen we een pasjessysteem voor de containers van het restafval, zodat afvalaanbod per huishouden geregistreerd kan worden. Dit vormt de opmaat naar een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!