Wat zijn de baten en lasten van festivals in de buiten­ruimte?


27 mei 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de baten en lasten van festivals in de buitenruimte. Directe aanleiding voor onze vragen is het nieuws dat de gemeente Amsterdam jaarlijks voor zes miljoen euro bijlegt om festivals in de buitenruimte kostendekkend te maken. De leges voor het aanvragen van een evenementen- of horecavergunning zijn te laag om alle kosten die de gemeente maakt, te dekken. Het tekort betaalt de gemeente Amsterdam uit eigen zak. Wat is de situatie in Rotterdam?

Want Amsterdam en Rotterdam zijn vrij vergelijkbaar als het aankomt op grootschalige festivals in de buitenruimte. Organisatoren krijgen ruim baan om een A-locatie te gebruiken als evenemententerrein. Maar dat terrein moet na een festival ook weer schoon worden gemaakt door de gemeentelijke reinigingsdiensten. Bovendien zet de gemeente medewerkers in om de mensenmassa in goede banen te leiden en de openbare orde te bewaken. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Wij vinden dat alle kosten moeten worden verhaald op de organisatoren van festivals. Het zijn immers aanbieders van een commercieel product die net als andere ondernemers werken met een kostprijs en winstmarge. De gebruiker moet te allen tijde betalen. Dat is de kern van het profijtbeginsel.

Van het college van burgemeester en wethouders willen wij weten of de leges hoog genoeg zijn om de kosten te dekken. Ook willen wij weten wat de directe en indirecte baten zijn van festivals in de buitenruimte, en ook of die baten afwezig zouden zijn in een situatie zonder festivals. Bovendien maakt de gemeente kosten door de keuze de buitenruimte te reserveren voor festivals in de buitenruimte. Een ander gebruik van de buitenruimte had misschien hogere baten met zich meegebracht. Tenslotte willen wij ook weten of het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam het voorbeeld van haar Amsterdamse evenknie volgt om een zogenoemde vermakelijkhedenretributie in het leven te roepen. Deze lokale heffing wordt direct in rekening gebracht aan bezoekers van betaalde festivals in de buitenruimte, om zo de ambtelijke inzet kostendekkend te maken.

Gerelateerd nieuws

Hoe zit het met het welzijn van zorgdieren?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Groene koers voor Eneco ook bij eventuele verkoop

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder