Groene koers voor Eneco ook bij eventuele verkoop


3 juni 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het verkoopproces van Eneco. Dit energiebedrijf is momenteel volledig in publieke handen. Wij zijn tegen de verkoop van Eneco, want wij vrezen dat een nieuwe eigenaar afstand gaat nemen van de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Maar mochten de publieke aandeelhouders waaronder de gemeente Rotterdam ondanks ons protest Eneco toch willen verkopen, dan zien wij graag dat de nieuwe eigenaar werk gaat maken van de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn gemaakt.

Wij hebben vernomen dat een mogelijke koper van Eneco is uitgesloten van verdere deelname aan het verkoopproces, naar eigen zeggen omdat er aanvullende eisen zijn gesteld nadat de inschrijving voor geïnteresseerde partijen al gesloten was. Als dat zo is, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De eisen moeten namelijk vooraf bij een ieder bekend en duidelijk zijn. Maar wij zijn nog om een andere reden bezorgd over deze gang van zaken. De uitgesloten koper is namelijk van plan om Eneco zo duurzaam mogelijk te maken. Ze wil zo snel mogelijk afscheid nemen van de fossiele industrie. Een goede zaak natuurlijk, maar dan moet ze wel een eerlijke kans krijgen om mee te dingen in het verkoopproces.

Wij willen van het college van burgemeester en wethouders weten of de geschetste situatie overeenkomst met haar beleving van het verkoopproces. Maar wij willen ook opheldering als blijkt dat het klopt dat een mogelijke koper is uitgesloten van een eventuele koop van Eneco op basis van aanvullende eisen die na de inschrijvingsperiode van kracht zijn gegaan. De gemeente Rotterdam is momenteel voor ongeveer een derde eigenaar van Eneco en drukt wat ons betreft om die reden een belangrijke stempel op de gehele gang van zaken omtrent een eventuele verkoop van Eneco. Een Rotterdamse wethouder is tevens voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Eneco, die bestaat uit alle deelnemende gemeenten. Het is daarom erg belangrijk om duidelijkheid te krijgen over fouten in het verkoopproces. Want wij staan voor een eerlijke en betrouwbare overheid.

Gerelateerd nieuws

Wat zijn de baten en lasten van festivals in de buitenruimte?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Worden Rotterdamse klimaatactivisten in de gaten gehouden?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder