Vissterfte door overstort in het riool


31 mei 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over vissterfte in Rotterdam. Als gevolg van overstort van het riool in sloten en singels in de stad treedt er een zuurstoftekort op in het water en daardoor sterven de vissen. Een drama.

Riooloverstort gebeurt als het riool het overtollige hemelwater door heftige regenval niet meer kan verwerken. Dit water wordt dan geloosd in oppervlaktewateren als sloten en singels. Door klimaatverandering verwachten wij dat riooloverstort steeds vaker zal gaan plaatsvinden, met meer vissterfte in het verschiet. Dit willen wij koste wat het kost voorkomen.

Een oplossing voor riooloverstort is OB-bemaling. Dit staat voor overstortbemaling en betekent dat het overtollige water niet wordt geloosd in waterpartijen in de stad, maar in de Nieuwe Maas. Door het grote watervolume zal een tijdelijk zuurstoftekort daar hoogstwaarschijnlijk niet optreden, waardoor vissterfte voorkomen kan worden. Op enkele plekken in Rotterdam wordt OB-bemaling al toegepast, maar nog lang niet overal. Wij vragen aan het college van burgemeester en wethouders hoeveel het kost om dit type bemaling overal toe te passen.

Overigens laat vissterfte als gevolg van riooloverstort zien hoe ontzettend belangrijk het is om niet te bouwen in het groen. Bomen, planten en gazonnen slaan hemelwater op zodat het niet het riool instroomt. Zo wordt het riool minder zwaar belast en dan is overstort niet meer nodig.

Gerelateerd nieuws

Red de insecten!

Het gaat momenteel erg slecht met de insecten. Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten in de afgelopen jaren enorm is ge...

Lees verder

Tiny forests in Rotterdam

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder