Red de insecten!


25 mei 2018

Het gaat momenteel erg slecht met de insecten. Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten in de afgelopen jaren enorm is gedaald. Dat moet stoppen, want insecten hebben een intrinsieke waarde en zijn bovenal van cruciaal belang voor de voedselketen. Andere soorten zijn namelijk sterk afhankelijk van insecten voor hun voedselvoorziening.

Door het massale gebruik van bestrijdingsmiddelen op het platteland zijn steden verworden tot belangrijke leefgebieden voor de insecten. Een stad als Rotterdam moet wat de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren betreft daarom haar verantwoordelijkheid nemen om de instandhouding van de insecten te bevorderen. Om die reden hebben wij vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om dat te bewerkstelligen.

Zo kan de gemeente Rotterdam ecologisch maaibeheer toepassen, zodat bermen en walkanten aan de rand van de weg niet worden gemillimeterd maar dat ze het hele jaar door in bloei staan. Ook kan de gemeente ruigtekruiden (brandnetel, braam, leverkruid, enzovoorts) planten die insecten aantrekken. Wij zeggen: doen! Tot slot is de gemeente onderdeel van samenwerkingsverbanden in de regio die het gemeenschappelijk groen beheren, zoals het natuurgebied van de Rottemeren. Wij willen dat de gemeente haar invloed uitoefent om ook hier beheer toe te passen die de instandhouding van insecten stimuleert.