Raads­vragen: Overstort van het riool en vissterfte


Indiendatum: mei 2018

Geacht college,

Door de heftige regenval van deze week heeft er overstort van het riool in het oppervlaktewater plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn er massaal vissen doodgegaan, want overstort leidt tot een hogere temperatuur van het oppervlaktewater en daardoor treedt een zuurstoftekort op waar vissen mee te maken krijgen. Massale vissterfte is het trieste gevolg.

1. Kunt u aangeven op welke plekken in de stad overstort van het riool heeft plaatsvonden in de afgelopen week (maandag 28/5 – zondag 4/6)? Indien nee, waarom niet?

2. Stelt u dat vissterfte en overstort van het riool verband met elkaar houden? Indien ja, op welke plekken in de stad zijn er volgens u vissen doodgegaan door toedoen van overstort?

Overstort van het riool kent een structureel karakter indien OB-bemaling (overstortbemaling) ontbreekt. OB-bemaling zorgt er namelijk voor dat overtollig hemelwater samen met afvalwater wordt geloosd in de Nieuwe Maas. Dit type bemaling is dus overal gewenst om overstort in gemeentelijk oppervlaktewater te voorkomen. Helaas is dit momenteel niet het geval.

3. Kunt u aangeven op welke plekken in de stad OB-bemaling ontbreekt? Bestaat er een overzichtskaart van het stedelijk riolenstelsel inclusief aanduiding van het type bemaling?

4. Stelt u dat vissterfte in gemeentelijk oppervlaktewater uitblijft door toedoen van OB-bemaling? Indien nee, waarom niet?

5. Vindt u het wenselijk dat OB-bemaling overal wordt toegepast? Indien nee, waarom niet?

6. Wordt bij de huidige jaarlijkse vervanging van het riool nu al voorzien in toepassing van OB-bemaling? Indien nee, waarom niet?

7. Hoeveel zou het volgens u kosten om OB-bemaling overal toe te passen?

Al eerder heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam schriftelijke vragen gesteld over het verband tussen vissterfte en overstort van het riool. Uit de beantwoording (16bb8579) van de schriftelijke vragen blijkt dat overstort het gevolg is van heftige regenval. In de beantwoording wordt ook gewag gemaakt van de 'Procedure Overstortgebeurtenissen'.

8. Bent u bereid de Procedure Overstortgebeurtenissen te delen met de Raad? Indien nee, waarom niet?

9. Is de Procedure Overstortgebeurtenissen deze week in werking getreden? Indien nee, waarom niet?

Door klimaatverandering zullen wij steeds vaker te maken krijgen met heftige regenval. Als we nu niks doen aan het riool of tijdelijke berging van hemelwater, zal vissterfte een structureel karakter krijgen. Dit moeten we koste wat het kost voorkomen. Want Rotterdam wordt wat ons betreft een stad van mededogen voor alle levende wezens op gemeentegrond en daarbuiten.

10. Hoe gaat u de aangestipte problematiek aanpakken met het oog op klimaatverandering die extreme weersomstandigheden in de hand werkt?

Interessant voor jou

Red de insecten in Rotterdam en regio

Lees verder

Raadsvragen: Museale functie Fort aan den Hoek van Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer