Tiny forests in Rotterdam


8 juni 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het initiatief van het Instituut voor milieueducatie (IVN) om zogenoemde tiny forests aan te leggen. Een tiny forest betekent letterlijk 'klein bos' en dat is het ook, namelijk zo groot als een tennisveld. Het idee achter het aanleggen van zulke minibossen is om de natuur dichter bij mensen te brengen, dus direct in de leefomgeving. Maar er zijn nog veel meer doelen te bedenken waaraan een tiny forest bijdraagt: natuurontwikkeling, biodiversiteit, natuuronderwijs en natuurbeleving, een verbeterde volksgezondheid en interactie tussen buurtbewoners.

Behalve deze doelen is een tiny forest ook belangrijk voor het tegengaan van hittestress in de stad als gevolg van klimaatverandering, alsmede het vergroten van natuurlijke waterberging om wateroverlast door heftige regenval tegen te gaan. Bomen en planten onttrekken ook nog eens koolstofdioxide aan de atmosfeer.

Laat al deze doelen nou precies overeenkomen met het speerpunt van de Partij voor de Dieren in Rotterdam om het schaarse groen in de stad te behouden en uit te breiden. Een groene leefomgeving is belangrijk voor mens en dier en bovendien onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering en de gevolgen ervan. Bovendien heeft natuur een intrinsieke waarde. Een stad als Rotterdam moet hier plaats aan bieden.

Wij hopen dat het college zich aansluit bij het initiatief van IVN om tiny forests aan te leggen. Dat betekent een mooie stap voorwaarts in het openbreken van de vele versteende wijken in de stad!