Verbod op confetti in de Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening (APV)


19 juni 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het instellen van een verbod op het verspreiden van confetti in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Onze schriftelijke vragen volgen op de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van onze zorgen over de wereldrecordpoging confettischieten op het Kingsland Festival Rotterdam. In deze antwoorden stelt het college dat een verbod op het verspreiden van confetti in de APV niet nodig is, omdat vervuiling van de openbare ruimte al wordt aangepakt met de zogenoemde Afvalstoffenverordening. Wij zijn echter van mening dat een verbod in de APV wel degelijk nodig is.

Aanleiding voor onze nieuwe schriftelijke vragen vormt het verbod in de APV op het oplaten van ballonnen. Voor zo'n verbod zijn wij een groot voorstander. Het college geeft aan dat de Afvalstoffenverordening niet van toepassing is op ballonnen die worden opgelaten, omdat ze niet direct op de bodem terecht komen. Maar bij confetti is dat ook het geval, want het gaat in eerste instantie de lucht in. En hoe houdt de Afvalstoffenverordening rekening met sterke wind, die de confettisnippers alle kanten laat opgaan en over een groot gebied verspreidt? Dan is het schoonmaken van de buitenruimte een ondoenlijke taak, om nog maar te spreken over handhaving. Want hoe kunnen handhavers van de gemeente Rotterdam elk snippertje herleiden tot de bron van vervuiling kilometers verderop?

De Afvalstoffenverordening gaat primair over het op orde houden van de openbare ruimte. Maar wat gebeurt er als confetti overwaait naar ruimte in particulier eigendom, of op daken van particuliere gebouwen terecht komt? Voorts gaat de Afvalstoffenverordening over het schoonhouden van de bodem. Confetti kan ook terecht komen in bomen, dus dan valt er met dit instrument niet te handhaven.

Wat ons betreft heeft het college van burgemeester en wethouders ons onjuist of ten minst onvolledig geïnformeerd over de mogelijke noodzaak een verbod op het verspreiden van confetti in te stellen middels een bepaling in de APV, als aanvulling op de Afvalstoffenverordening. En dat blijkt. Overal in het land zijn er gemeenten die het licht hebben gezien en de vervuiling door confetti een halt toeroepen met een verbod. En al die gemeenten hebben ook een Afvalstoffenverordening, net als Rotterdam. Daarom gaan wij ons inspannen voor een verbod op het verspreiden van confetti in de APV.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vóór privacy, dus tégen wifitracking

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Stikstofproblemen door grote projecten

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder