Raads­vragen: Confet­tischieten op festival


Indiendatum: apr. 2019

Geacht college,

Uit een artikel op de website van het AD Rotterdams Dagblad1 van 15 april jongstleden hebben wij vernomen dat de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam van plan zijn een gooi te doen naar het wereldrecord confettischieten. Volgens de organisatoren gaat het om papieren confetti die ze buiten de lucht in schieten, op het festivalterrein naast Ahoy op Koningsdag. Ze beloven de confetti op te ruimen.

1. Wat vindt u van het voornemen van de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam om een grote hoeveelheid aan confetti de lucht in te schieten?

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is om meerdere redenen allesbehalve blij met de recordpoging van de organisatoren. Wij denken allereerst dat de confetti veel rommel in de buitenruimte oplevert. Door de wind kan de confetti overal terecht komen. Dit is geen prettig vooruitzicht met het Zuiderpark om de hoek.

2. Welke afspraken heeft u met de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam gemaakt over het opruimen van de confetti?

3. Hoe zorgen de organisatoren er volgens u voor dat de confetti zich niet verspreidt in de buitenruimte?

4. Hoe heeft u juridisch geborgd dat de organisatoren door toedoen van het confettischieten aansprakelijk zijn voor vervuiling van de buitenruimte die zich buiten het festivalterrein voordoet?

5. Indien u in de weken en maanden na afloop van het Festival Kingsland Rotterdam meldingen binnenkrijgt over vervuiling van de buitenruimte door toedoen van confetti, legt u in die gevallen een verband met het confettischieten op het festival? Indien ja, op welke wijze worden de kosten voor het opruimen van de buitenruimte verhaald op de organisatoren?

Wij hebben de verleende evenementenvergunning voor Festival Kingsland Rotterdam erop nageslagen. Uit de beschikking2 blijkt uit niets dat de gemeente Rotterdam vooraf op de hoogte was van het confettischieten en/of de gemeente het belangrijk genoeg heeft gevonden om nadere bepalingen ten aanzien van het confettischieten in de voorwaarden van de vergunning op te nemen.

6. Was u bij het verlenen van de evenementenvergunning überhaupt op de hoogte van het voornemen van de aanvragers om confetti te schieten op Festival Kingsland Rotterdam? Indien nee, wat vindt u hiervan? Indien ja, is er een reden dat u van uw voorkennis in de beschikking geen blijk geeft?

7. Is het cluster Stadsbeheer betrokken bij het verlenen van voornoemde evenementenvergunning, gegeven gerede twijfels over het weer snel op orde kunnen brengen van de buitenruimte door toedoen van het confettischieten?

8. Is een stadsecoloog betrokken bij het verlenen van voornoemde evenementenvergunning, met inachtneming van de negatieve effecten van confetti voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet?

Wij hebben grote twijfels over de belofte van de organisatoren om de confetti op te ruimen. Het lijkt ons een ondoenlijke exercitie. Een artikel in de Volkskrant3 over het schieten van confetti stelt dan ook – terecht – dat opruimen vrijwel nooit lukt. Om die reden is het verspreiden van confetti in sommige gemeenten verboden.

9. Weet u welke redenen sommige gemeenten in overweging hebben genomen om een verbod op het verspreiden van confetti af te kondigen?

10. Waarom is het verspreiden van confetti niet verboden op Rotterdamse gemeentegrond?

11. Bent u bereid het verspreiden van confetti te verbieden op Rotterdamse gemeentegrond? Indien nee, waarom niet?

Papier als materiaalkeuze voor confetti is wat ons betreft een fopspeen om het duurzamer te laten klinken. Dat is het namelijk niet. Gekleurde papieren confetti bevat inkt en het is niet duidelijk wat dit met de stadsnatuur doet. Dat inkt niet in de buitenruimte thuishoort, is overigens evident. Bovendien heeft veel papieren confetti glanzende coating, die maar langzaam afbreekt op de grond of in het water. Confetti met een coatinglaag op het papier doet er langer over om af te breken dan confetti van gerecycled papier.

12. Weet u meer over de materiaalkeuze voor de confetti die de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam voornemens zijn de lucht in te schieten? Indien ja, gaat het hier om gerecycled papier of gekleurde confetti met glanzende coating?

13. Bent u bereid met de organisatoren in overleg te treden om hen ertoe te bewegen te kiezen voor een materiaalkeuze die het minst belastend is voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid met de Raad te delen wat het resultaat is geweest van dit overleg?

Omdat Festival Kingsland Rotterdam al over anderhalve week plaatsvindt, zouden wij de antwoorden op deze vragen bij voorkeur zo snel mogelijk ontvangen. Wij danken u bij voorbaat dit verzoek in overweging te nemen en te trachten een snelle beantwoording te realiseren.

1 https://www.ad.nl/rotterdam/afrojack-geeft-startsein-voor-wereldrecord-confetti-schieten-bij-festival-in-rotterdam~ab6c2ca6/

2 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-18590/1/bijlage/exb-2019-18590.pdf

3 https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/confetti-een-goed-idee~bea4aa22/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 7 mei 2019

1. Wat vindt u van het voornemen van de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam om een grote hoeveelheid aan confetti de lucht in te schieten?

"Het evenement Kingsland Festival heeft in 2018 in Groningen plaatsgevonden met confetti schieten. De gemeente Rotterdam heeft contact gehad met de gemeente Groningen. Op basis van de positieve ervaringen van de gemeente Groningen en het onderbouwde confettiplan van de organisatie hebben wij besloten de wereldrecordpoging doorgang te laten vinden."

2. Welke afspraken heeft u met de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam gemaakt over het opruimen van de confetti?

"De organisatie is volledig verantwoordelijk voor het verwijderen van de confetti op het evenemententerrein en de omliggende buitenruimte (uitwaaiergebied). De confetti is overdag ontpopt. De door de organisatie ingehuurde schoonmaakploeg is daarna direct aan het werk gegaan om alles schoon te krijgen.

Tijdens de naschouw van Stadsbeheer Schone Stad is echter gebleken dat de organisatie hier onvoldoende in is geslaagd. Om de confetti en de eventuele schade te beperken is gelijk na de afbouw van het evenement Stadsbeheer Schone Stad ingezet voor de verdere schoonmaak. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de organisatie."

3. Hoe zorgen de organisatoren er volgens u voor dat de confetti zich niet verspreidt in de buitenruimte?

"De confettipoppers die zijn gebruikt schieten de confetti een halve meter de lucht in. Hier is voor gekozen om het verspreiden in de buitenruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast heeft de organisatie de windkracht en windrichting gemonitord, dit om verdere verspreiding richting het Zuiderpark te voorkomen. Zoals bij het antwoord op vraag twee aangegeven is de organisatie volledig verantwoordelijk voor het opruimen van de confetti zowel op het verharde parkeerterrein van het evenement, als het gebied eromheen."

4. Hoe heeft u juridisch geborgd dat de organisatoren door toedoen van het confettischieten aansprakelijk zijn voor vervuiling van de buitenruimte die zich buiten het festivalterrein voordoet?

"Het op de bodem achterlaten van stoffen of voorwerpen op een wijze die aanleiding kan geven tot nadelige beïnvloeding van het milieu is reeds verboden op grond van de Afvalstoffenverordening, ieder evenemententerrein en omgeving dient schoon achter gelaten te worden na de afbouw van het evenement. Hier is de organisatie van Kingsland Festival niet volledig in geslaagd, de gevolgen hiervan zijn benoemd bij het antwoord op vraag 5."

5. Indien u in de weken en maanden na afloop van het Festival Kingsland Rotterdam meldingen binnenkrijgt over vervuiling van de buitenruimte door toedoen van confetti, legt u in die gevallen een verband met het confettischieten op het festival? Indien ja, op welke wijze worden de kosten voor het opruimen van de buitenruimte verhaald op de organisatoren?

"Ja. De volledige schoonmaak- en herstelkosten worden doorberekend aan de organisatie. Dit punt wordt ook nadrukkelijk meegenomen in de evaluatie van het evenement."

6. Was u bij het verlenen van de evenementenvergunning überhaupt op de hoogte van het voornemen van de aanvragers om confetti te schieten op Festival Kingsland Rotterdam? Indien nee, wat vindt u hiervan? Indien ja, is er een reden dat u van uw voorkennis in de beschikking geen blijk geeft?

"Ja. Hier waren wij van op de hoogte. Om die reden is er ook een aanvullende voorwaarde opgenomen in de evenementenvergunning. Bovendien is aan de organisatie gevraagd om een confettiplan op te stellen. Hier hebben zij gehoor aan gegeven. Hier stond onder andere het schoonmaakplan voor de confetti in."

7. Is het cluster Stadsbeheer betrokken bij het verlenen van voornoemde evenementenvergunning, gegeven gerede twijfels over het weer snel op orde kunnen brengen van de buitenruimte door toedoen van het confettischieten?

"Ja. Zoals bij elk grootschalig evenement is het cluster Stadsbeheer ook bij het vergunningverleningsproces van Kingsland Festival betrokken."

8. Is een stadsecoloog betrokken bij het verlenen van voornoemde evenementenvergunning, met inachtneming van de negatieve effecten van confetti voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet?

"Nee. Het parkeerterrein waar het evenement plaatsvond, is het eigen terrein van Ahoy. Het gaat om het voorplein, de parkeerterreinen P1 en P2 en de binnenlocatie van Ahoy."

9. Weet u welke redenen sommige gemeenten in overweging hebben genomen om een verbod op het verspreiden van confetti af te kondigen?

"Enkele gemeenten in Gelderland, Brabant en Limburg hebben een confettiverbod ingesteld als gevolg van de grote hoeveelheden (plastic) confetti tijdens de Carnavalsweek. Deze hoeveelheden staan niet in verhouding tot de hoeveelheid confetti die bij het evenement Kingsland Festival is gebruikt."

10. Waarom is het verspreiden van confetti niet verboden op Rotterdamse gemeentegrond?

"Zie het antwoord op vraag 4."

11. Bent u bereid het verspreiden van confetti te verbieden op Rotterdamse gemeentegrond? Indien nee, waarom niet?

"Nee, zie het antwoord op vraag 4."

12. Weet u meer over de materiaalkeuze voor de confetti die de organisatoren van Festival Kingsland Rotterdam voornemens zijn de lucht in te schieten? Indien ja, gaat het hier om gerecycled papier of gekleurde confetti met glanzende coating?

"Ja. Het is papieren confetti uit confettipoppers, dit is vergelijkbaar met crêpepapier. De confetti heeft geen glanzende coating."

13. Bent u bereid met de organisatoren in overleg te treden om hen ertoe te bewegen te kiezen voor een materiaalkeuze die het minst belastend is voor de stadsnatuur? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid met de Raad te delen wat het resultaat is geweest van dit overleg?

"Op woensdag 17 april 2019 vond een reeds gepland overleg plaats met de organisatie. Onderdeel hiervan was ook het confettiplan. Het resultaat van dit overleg leest u terug in de beantwoording van bovenstaande vragen."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Lokale wateropslag met een regenton

Lees verder

Raadsvragen: Zijn we nog lekker fit? – vervolgvragen op 15bb8512

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer