Stik­stof­pro­blemen door grote projecten


25 juni 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de stikstofproblemen van grote projecten. Een rechterlijke uitspraak van de Raad van State heeft namelijk duidelijk gemaakt dat grote projecten eerst moeten hebben aangetoond hoe zij het neerdalen van stikstof in kwetsbare natuurgebieden verminderen door het nemen van verzachtende of compenserende maatregelen, of hoe zij beschermde soorten dieren en planten in natuurgebieden in stand zullen houden. Dit gebeurt nu onvoldoende. Daarom heeft de Raad van State geoordeeld dat veel grote projecten waar stikstof vrijkomt, moeten worden stilgelegd totdat maatregelen zijn genomen.

In de gemeente Rotterdam lopen momenteel diverse grote projecten, zoals het doortrekken van de A16 Rotterdam en de aanleg van de Blankenburgtunnel (op Rozenburg) en de komst van achttienduizend nieuwbouwwoningen in de komende jaren. Daarnaast heeft de gemeente steun verleend aan diverse andere grote projecten, zoals de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Nieuw Reijerwaard en de komst van een nieuw voetbalstadion aan de zuidoever van de Maas. En er zijn ook nog projecten die al zijn aangekondigd maar nog moeten beginnen, zoals de ontwikkeling van een 'Food Hub' (voedseldistributiecentrum) in de Rotterdamse haven of een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. Al deze projecten zorgen voor meer stikstof in de lucht. En die stikstof daalt ook weer ergens neer.

Wij vragen speciale aandacht voor het project 'Leiding over Oost' van het Warmtebedrijf Rotterdam. Die vergt een grote ruimtelijke ingreep, omdat er pijpleidingen worden aangelegd om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar de regio Leiden te vervoeren. En overal waar een spade de grond in gaat, komt stikstof vrij. Daar komt bij dat de pijpleidingen lopen langs kwetsbare natuurgebieden, onderdeel van Natura 2000 waarvoor de Europese Habitatrichtlijn geldt. Bovendien is het project 'Leiding over Oost' omdat er zeer veel overheden bij betrokken zijn. Wij willen expliciet van het college van burgemeester en wethouders weten wat de gevolgen zijn van de rechterlijke uitspraak en wie opdraait voor de kosten van natuurcompensatie en voor het nemen van verzachtende maatregelen. Want het Warmtebedrijf is al een groot hoofdpijndossier en drukt zwaar op de begroting van de gemeente Rotterdam. Dat zal door de stikstofproblemen alleen maar groter worden.

Gerelateerd nieuws

Verbod op confetti in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Verbod op verkoop van dieren in de openbare ruimte

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over het welzijn van dieren die in de ope...

Lees verder