Succesvol pleidooi voor meer biodi­ver­siteit in de stad


Begroting 2019

2 november 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft bij de behandeling van de begroting voor het volgend jaar een pleidooi gehouden voor meer groen en biodiversiteit in Rotterdam. Het college heeft weliswaar plannen voor de vergroening van de stad, maar wij zijn kritisch op hoe de gemeente kijkt naar onze stadsnatuur en hoe zij de stad wil vergroenen. Voor een echt groene stad is visie noodzakelijk. En die ontbreekt tot nu toe. Er wordt niet gesproken over de kwaliteit van het groen en ook de intrinsieke waarde van onze stadsnatuur wordt nergens erkend.

Wij hebben daarom aangedrongen op een samenhangend beleidsplan waarin het niet alleen gaat over vergroening, maar ook over biodiversiteit. Dat komt namelijk helemaal niet voor in de voornemens van het college, terwijl het verlies aan biodiversiteit een groot probleem is. Zo is het aantal insecten in natuurgebieden in de buurt van Rotterdam in sommige gevallen al met zeventig procent afgenomen. Wij willen daarom dat het college van burgemeester en wethouders vol in gaat zetten op de versterking van de biodiversiteit in Rotterdam.

Na kritische vragen van burgerlid Kristel Bottinga gaf het college bij monde van de wethouder verantwoordelijk voor buitenruimte ruiterlijk toe dat de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit zeer belangrijk is. Hij heeft toegezegd met een groen beleidsplan te komen. We hebben een aantal concrete voorstellen gedaan om de biodiversiteit in de stad te verbeteren, bijvoorbeeld uitbreiding van het ecologisch maaibeheer, het aanleggen van diervriendelijke bermen en de natuur zijn gang laten gaan in stadsparken en perken. Ook hebben we gepleit voor een grotere diversiteit aan bomen in onze stad die daarmee belangrijk zijn voor een gunstige staat van instandhouding van insecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wilg.

We zijn tevreden dat het college heeft toegezegd onze kritische punten en voorstellen mee te nemen in het nieuwe stadsnatuurbeleid. We wachten af waar ze mee gaat komen in het voorjaar van 2019.

--

Klik hier voor de bijdrage van Kristel in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB).

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

De invloed van Shell in het onderwijs

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Rotterdamse visie over biobrandstoffen op komst

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft tijdens de begroting gepleit voor stevige klimaatdoel...

Lees verder