Verbod op verkoop van dieren in de openbare ruimte


2 juli 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over het welzijn van dieren die in de openbare ruimte te koop worden aangeboden. Om die reden zullen wij op donderdag 4 juli aanstaande een voorstel indienen om de verkoop van dieren in de openbare ruimte te verbieden. Op 9 juli aanstaande wordt over ons voorstel gestemd in de gemeenteraad van Rotterdam.

Dieren die in de openbare ruimte worden verkocht, ondervinden veel stress door de omgeving. Het is vaak lawaaiig door het verkeer en door werkzaamheden. In deze zomermaanden hebben dieren bovendien last van hitte en beschutting is niet altijd aanwezig om ze te beschermen tegen het felle zonlicht. De dieren hebben ook last van drukte als ze in winkelstraten, markten of braderieën te koop worden aangeboden. Ook het transport van en naar de openbare verkoopplaatsen is zeer stressvol.

Dierenleed is niet het enige bezwaar tegen de openbare verkoop van dieren. Recent uitte een dierenwelzijnsorganisatie haar zorgen over vogelmarkten waar voornamelijk papegaaien en parkieten worden verhandeld. Er zijn veel ziekten die op vogelmarkten rondwaren. Daar worden niet alleen de vogels ziek van, maar ook de mensen. Voor de volksgezondheid is het daarom een goede zaak als dieren niet meer met slechts minimale regulering worden verkocht op plekken waar veel mensen samenkomen. Wij willen niet dat openbare verkoop in onze stad plaatsvindt, vandaar ons voorstel voor een algeheel verbod.

Komende donderdag komen wij ook nog met een tweede voorstel, namelijk om de aanbeveling van de landelijke Raad voor Dieraangelegenheden over te nemen het Protocol Welzijn Paardenmarkten uit 2011 te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Dit protocol is opgesteld door verschillende organisaties, zoals de Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Dierenbescherming maar ook organisatoren van paardenmarkten. Het protocol is een eerste stap om paardenmarkten beter te reguleren, aangezien landelijke dierenwelzijnseisen wat ons betreft bij lange na niet volstaan. Zo lang een landelijk verbod op paardenmarkten uitblijft, is het protocol een enigszins vooruitstrevende manier om als gemeente te zorgen voor het welzijn van paarden. Dit neemt niet weg dat wij het liefst zien dat paardenmarkten in Rotterdam niet meer worden toegestaan. Dat is pas vooruitstrevend beleid!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Stikstofproblemen door grote projecten

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Dierenleed onder het metrospoor

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over dode duiven onder h...

Lees verder