Bezorgdheid over veront­rei­niging door kunstgras


11 oktober 2017

De Partij voor de Dieren in Rotterdam is ernstig bezorgd over mogelijke bodemverontreiniging rond kunstgrasvelden. Uit een aflevering van Zembla die woensdagavond 11 oktober zal worden uitgezonden, blijkt dat het gebruik van rubbergranulaat zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en het milieu. Door afwatering en verwaaiing komt het granulaat namelijk overal terecht. Van het college van burgemeester en wethouders willen wij weten of deze problemen zich ook voordoen in Rotterdam.

Voor de raadsvergadering van donderdag 12 oktober hebben wij daarom een debat aangevraagd met het college om meer te weten te komen. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het zonneklaar dat de gemeente Rotterdam onmiddellijk verontreinigde grond moet schoonmaken om de kans op gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht dit te doen, want zij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun inwoners.

Al eerder hebben wij ons uitgesproken tegen het gebruik van rubbergranulaat om kunstgrasvelden mee op te vullen. De risico's voor de volksgezondheid en het milieu zijn enorm.

Gerelateerd nieuws

Openbaar groen in Rotterdam: de balans opmaken

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam wil na bijna vier jaar de balans opmaken over de hoeveelhei...

Lees verder

Inspreekmoment voor Begroting 2018

Wilt u bij de gemeenteraad inspreken over de Begroting 2018? Op vrijdag 29 september presenteerde het college van B en W de ...

Lees verder