Inspreek­moment voor Begroting 2018


20 oktober 2017

Wilt u bij de gemeenteraad inspreken over de Begroting 2018?

Op vrijdag 29 september presenteerde het college van B en W de Begroting 2018 op de begrotingswebsite www.begroting.rotterdam.nl. Wilt u reageren, uw zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raadsleden? Zodat zij deze kunnen gebruiken tijdens de behandeling van de begroting in raadscommissies en gemeenteraad? Op woensdag 25 oktober vanaf 16.00 uur kunnen burgers, instellingen en gebiedscommissies inspreken over de begroting. Aanmelden hiervoor kan tot maandag 23 oktober 12.00 uur via info@griffie.rotterdam.nl. Zie voor meer informatie over het inspreekmoment www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2018.

Gerelateerd nieuws

Bezorgdheid over verontreiniging door kunstgras

De Partij voor de Dieren in Rotterdam is ernstig bezorgd over mogelijke bodemverontreiniging rond kunstgrasvelden. Uit een af...

Lees verder

Groen voor fietsers, echt gras, verlichting en natuurinclusief bouwen: plannen voor 2018

Deze en volgende week bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2018. De Partij voor de Dieren komt met een a...

Lees verder