Actu­a­liteit: Bodem­ver­ont­rei­niging rond kunst­gras­velden


Indiendatum: okt. 2017

Geachte voorzitter,

Uit een aflevering van Zembla die vanavond wordt uitgezonden blijkt dat de grond rond kunstgrasvelden mogelijk ernstig verontreinigd is. Het betreft hier kunstgrasvelden waarop rubbergranulaat is gestrooid. In Rotterdam hebben we vele kunstgrasvelden met deze infill. Gemeenten zijn verplicht om verontreinigde grond snel te saneren.

Als Raad zijn we momenteel gespeend van enige informatie over mogelijke verontreiniging rond onze kunstgrasvelden. Daarom willen we voor de raadsvergadering van 12 oktober aanstaande een actualiteit aanvragen. Hierbij leggen we het college alvast drie vragen voor:

1. Is er al kennis over verontreinigde grond rond onze kunstgrasvelden? Indien ja, waarom heeft het college dat niet met ons gedeeld? Indien ja, bestaan er al plannen voor bodemsanering?

2. Is het college bereid op zeer korte termijn bodemmonsters te nemen rond onze kunstgrasvelden als het college dat nog niet heeft gedaan? Indien nee, waarom niet?

3. Wat gaat de wethouder doen als blijkt dat de grond ernstig verontreinigd is? Wie is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen als een kunstgrasveld in particuliere handen is?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer