RiF010 en de flora en fauna in de Stei­gers­gracht


18 september 2015

RiF010 is het plan om van de Steigersgracht een watersportgebied te maken, bijvoorbeeld om te zwemmen of surfen. Als winnaar van het Stadsinitiatief van 2014 wordt RiF010 voor het grootste gedeelte gefinancierd door de gemeente Rotterdam. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van RiF010 voor de flora en fauna in en om de Steigersgracht en heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Diverse beschermde planten groeien in de kademuren van de Steigersgracht, bijvoorbeeld zwartsteel en steenbreekvaren. Hier moet voorzichtig mee worden omgesprongen. Bovendien hebben wij twijfels of de soortenrijkdom in en om de Steigersgracht wel goed in kaart is gebracht. Dit beperkt zich niet alleen tot beschermde planten; ook vleermuizen kun je vaak aantreffen in het plangebied. Voorlopig schiet het plan van aanpak van RiF010 wat ons betreft tekort. En dan hebben we het nog geeneens gehad over de vissen en het bodemleven in de Steigersgracht. Is hier wel over nagedacht?

De Partij voor de Dieren zet zich altijd in voor natuur en dierenwelzijn in Rotterdam. RiF010 is wederom een goed voorbeeld dat onze focus op alles wat groeit, bloeit en leeft in de stad. Wij blijven de ontwikkeling van RiF010 daarom ook nauwgezet volgen.

Gerelateerd nieuws

Gemeente Rotterdam neemt deel aan Low Car Diet

Aan een verzoek van de Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren en de SP is enthousiast opvolging gegeven: de gemeent...

Lees verder

Pilot Meatless Monday

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen maandag de eerste Meatless Monday geintroduceerd. Op Meatless Monday staat vegetarisch ...

Lees verder