Red de insecten in Rotterdam en regio


Indiendatum: mei 2018

Geacht college,

Insecten hebben niet alleen een intrinsieke waarde, ze zijn ook de bouwsteen van de voedselketen voor andere soorten en dragen daarom bij aan biodiversiteit. Maar helaas gaat het schrikbarend slecht met de instandhouding van populaties insecten. Uit recent onderzoek [1] in opdracht van Stichting Natuurmonumenten blijkt dat in twee natuurgebieden in respectievelijk Drenthe en Noord-Brabant de populaties insecten die zijn onderzocht met maar liefst twee derde zijn afgenomen. Deze uitkomst bouwt voort op ander recent onderzoek uit de ons omringende landen over de zeer verslechterde instandhouding van insectensoorten in natuurgebieden.

De provincie Zuid-Holland lijkt de dans niet te ontspringen. Uit een artikel van De Telegraaf van 23 mei 2018 blijkt dat er sprake is van een extreme daling in het aantal dagvlinders in de provincie.

1. Maakt u zich net als wij grote zorgen over de staat van instandhouding van populaties insecten in de provincie Zuid-Holland?

2. Heeft u periodiek overleg met provinciale natuurorganisaties alsook stedelijke adviesbureaus (zoals Bureau Stadsnatuur Rotterdam) met als inzet het bespreekbaar maken van deze problematiek? Indien nee, bent u voornemens dat te gaan doen?

In alle gevallen is de grote boosdoener van de daling het massale gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden. Steden zijn door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buitengebieden verworden tot essentiële leefgebieden van insecten. Een stad als Rotterdam is daarom van essentieel belang voor de instandhouding van populaties insecten. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is dan ook van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen om instandhouding te bevorderen. Dat kan zij doen door diverse maatregelen te nemen die het leefgebied van insecten verbeteren en vergroten, zoals ecologisch maaibeheer en beplanting van bermen met ruigtekruiden. Binnen haar deelneming aan het recreatieschap Rottemeren en haar bestuurlijke relatie met andere groengebieden in de regio kan zij invloed uitoefenen op het geschikt maken van de natuur voor soorten insecten die thans geen of weinig kans op overleven hebben in de buitengebieden.

3. Welke maatregelen neemt u nu al om de stad als leefgebied van insecten te vergroten en te verbeteren?

4. Welke maatregelen overweegt u om een impuls te geven aan de instandhouding van insecten in Rotterdam en regio?

5. Hoe wendt u binnen bestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden uw invloed aan om het leefgebied van insecten te vergroten en te verbeteren?

[1] https://www.researchgate.net/publication/325206013_Analysis_of_insect_monitoring_data_from_De_Kaaistoep_and_Drenthe

Interessant voor jou

Raadsvragen: Vervolgvragen beslissingsbevoegdheid directeur-bestuurder a.i. Diergaarde Blijdorp

Lees verder

Raadsvragen: Overstort van het riool en vissterfte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer