PERS­BE­RICHT: PvdD dwingt nieuw Rotterdams klimaat­beleid af


3 december 2015

De gemeente Rotterdam belooft heldere, controleerbare en naleefbare klimaatdoelen te stellen. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de Partij voor de Dieren in Rotterdam over het gemeentelijk klimaatbeleid in aanloop naar de klimaattop in Parijs.

De gemeente Rotterdam is op aangeven van de Partij voor de Dieren lid geworden van het Compact of Mayors. Dit is een internationaal samenwerkingsverband waarin steden bindende afspraken moeten maken over het tegengaan van klimaatverandering. Behalve het in kaart brengen van de uitstoot van broeikasgassen dienen steden binnen het Compact of Mayors doelen te stellen om deze uitstoot ook daadwerkelijk terug te brengen. Een concreet klimaatbeleid is iets waar de gemeente op dit moment in zijn geheel niet aan doet. Hopelijk komt daar nu verandering in.

Het lidmaatschap van Compact of Mayors is een positieve trendbreuk met hoe het college momenteel omspringt met het klimaat. De gemeente was tot dusverre onderdeel van allerlei clubjes die duurzaamheid vooral met de mond belijden, zonder paal en perk te willen stellen aan de uitstoot van broeikasgassen. Van het huidige 'vrijheid blijheid' naar echt Rotterdams klimaatbeleid is bittere noodzaak, geen vrijetijdsbesteding. Het water staat ons bijna letterlijk tot aan de lippen.

De Partij voor de Dieren is voorzichtig optimistisch over de koerswijziging. Maar eerst zien en dan geloven. Fractievoorzitter Jeroen van der Lee: “Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gedwongen te kiezen voor de toekomst. Nu al bedreigt klimaatverandering het voortbestaan van vele diersoorten en zien we dat er ook voor het eerst in de geschiedenis klimaatvluchtelingen zijn. Rotterdammers en alle andere aardbewoners zitten met smart te wachten op politici die hun verantwoordelijkheid durven nemen. De Partij voor de Dieren neemt die verantwoordelijkheid. Geen woorden maar daden.”

Gerelateerd nieuws

Op de bres voor de nauwe korfslak

In Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) woont een heel bijzonder slakje: de nauwe korfslak. Dit kleine beestje is roodbruin ...

Lees verder

Het gevaar van chemische onkruidbestrijding

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethoud...

Lees verder