Op de bres voor de nauwe korfslak


1 december 2015

In Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) woont een heel bijzonder slakje: de nauwe korfslak. Dit kleine beestje is roodbruin of geelbruin, draagt een linksgewonden huisje en leeft in droge duingebieden, zoals duinbos of duinstruweel. De nauwe korfslak komt binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen alleen in het Vinetaduin voor, onderdeel van Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Vanwege haar zeldzame verschijning is de nauwe korfslak een beschermde soort in Nederland én Europa.

Maar de nauwe korfslak wordt in haar voortbestaan bedreigd door de doortrekking van het spoor tot aan het Hoekse strand. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam heeft het plan opgevat om de spoorverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland om te bouwen tot een metroverbinding en met ongeveer een kilometer te verlengen. De nieuwe spoorverbinding zal het Vinetaduin doorkruisen, en daarmee het leefgebied van de nauwe korfslak. Jammer, dit had niet gehoeven. Het college heeft voor de rechttoe-rechtaanoplossing gekozen, terwijl er veel alternatieven zijn waarbij het kwetsbare Vinetaduin wordt omzeild.

De Partij voor de Dieren springt in de bres voor de nauwe korfslak, in de eerste plaats door het stellen van schriftelijke vragen aan het college over hoe het nu precies zit met de plannen en het behoud van de ecologische waarde van het gebied. Wij hopen dat het college tijdig tot inkeer komt en dat zij alsnog kiest voor een alternatief plan. Ook voor de nauwe korfslak geldt dat wij altijd het belang van dieren zullen behartigen wanneer zij onnodig te lijden hebben.

Gerelateerd nieuws

City Racing terug in Rotterdam?

De Partij voor de Dieren heeft met gefronste wenkbrauwen kennis genomen van het voornemen van City Racing Rotterdam terug te ...

Lees verder

PERSBERICHT: PvdD dwingt nieuw Rotterdams klimaatbeleid af

De gemeente Rotterdam belooft heldere, controleerbare en naleefbare klimaatdoelen te stellen. Dat blijkt uit antwoorden van h...

Lees verder