Het gevaar van chemische onkruid­be­strijding


10 december 2015


De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over chemische onkruidbestrijding. Momenteel bestrijdt de gemeente onkruid op verhardingen (stenen oppervlakten) met een middel dat werkt op basis van maleïne hydrazide. Dit is een substantie dat minder giftig is dan glyfosaat, maar desondanks mogelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De drinkwaterbedrijven hebben bijvoorbeeld aangegeven dat maleine hydrazide de kwaliteit van drinkwater verslechtert. Maar zwemmen in plassen, meren en sloten wordt ook een heikel punt. En door een zuurstoftekort kan er mogelijk vissterfte voorkomen. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten.

Binnenkort komt de overheid met een verbod op alle chemische onkruidbestrijding. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente nu al alles op alles moet zetten om op zoek te gaan naar milieuvriendelijke alternatieven. Het is bovendien nog maar de vraag of maleïne hydrazide een laag risico is. De wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte denkt van wel, maar de Europese regelgeving over het opstellen van een lijst met laagrisicomiddelen is nog in volle gang.

Laag risico of hoog risico: voor ons is het allemaal om het even: chemische bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in de stadsnatuur. Er zijn genoeg alternatieven voorhanden waar chemische substanties niet voor nodig zijn. En 'onkruid' is ook maar wat je ervan maakt. Wat voor de één een plaag is, is voor de ander iets wat onlosmakelijk hoort bij de flora en fauna in de stad.

De Partij voor de Dieren blijft de gemeente kritisch volgen op het gebied van onkruidbestrijding. Op naar een milieuvriendelijke aanpak!