Onderhoud van onze molens


12 juni 2015

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de staat van onderhoud van onze molens. Op Rotterdams grondgebied zijn er negen molens: eentje in Hoek van Holland, eentje in Rozenburg en zeven in de diverse stadswijken van Rotterdam. Vroeger werden molens gebruikt om het landschap in te polderen, of bijvoorbeeld om koren te vermalen. Hoewel molens voor deze functies niet meer worden gebruikt, blijven ze wat ons betreft van grote cultuurhistorische waarde en zijn ze bepalend voor het landschap.

Onlangs heeft vereniging De Hollandsche molen een rapport uitgebracht waarin de penibele financiële situatie van molens in Nederland wordt beschreven. Er is sprake van een structureel geldtekort. Met onze vragen aan het college van burgemeester en wethouders willen we weten of deze situatie ook voor Rotterdam geldt. Momenteel is het voor ons onduidelijk of de gemeente geld opzij zet voor het onderhoud aan onze molens, of dat er een duidelijke visie bestaat over de toekomst van molens binnen de gemeentegrenzen. Ook willen we weten of de gemeente regelmatig overleg heeft met de eigenaars van molens, belangenorganisaties en andere overheidsinstanties over molenonderhoud.

Wij spreken de hoop uit dat de Rotterdamse molens allemaal financieel gezond zijn. Als dit niet zo is, dan moeten er wat ons betreft maatregelen worden getroffen.

Gerelateerd nieuws

Bestrijding meeuwenoverlast havengebied

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen geste...

Lees verder

Partij voor de Dieren steunt het nieuwe bouwen

Maandag 8 juni was de Partij voor de Dieren aanwezig bij de feestelijke opening van een prototype duurzame woning op Heijplaa...

Lees verder