Partij voor de Dieren steunt het nieuwe bouwen


18 juni 2015

Maandag 8 juni was de Partij voor de Dieren aanwezig bij de feestelijke opening van een prototype duurzame woning op Heijplaat. Door de ontwikkelaar waren wij uitgenodigd om hierbij ons licht te laten schijnen over de noodzaak van duurzame woningen. Het 'nieuwe bouwen', dat is de norm!

Tijdens de begrotingsraad, eind 2014, hebben wij een motie ingediend waarin we de gemeente vragen stappen te maken met duurzame woningen op een nieuwbouwlocatie in Heijplaat. Deze motie is aangenomen. Het prototype dat nu is opgeleverd voldoet in onze ogen aan een duurzame invulling van wonen. De woning is van duurzame materialen gemaakt en is klimaatneutraal. Ook is er duurzaam gebouwd.

Al langer pleiten wij voor duurzame woningen in Rotterdam, alsook het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad in de stad. Veel bestaande woningen hebben namelijk een laag energielabel, vaak omdat ze erg slecht geïsoleerd zijn. Om Rotterdam koploper te maken in het nieuwe bouwen, zijn initiatieven als deze heel hard nodig.

Gerelateerd nieuws

Onderhoud van onze molens

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethoud...

Lees verder

Festivalisering van parken

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over parken als fe...

Lees verder