Kinder­boer­derij in Jeugd­va­kan­tieland


9 augustus 2017

Jeugdvakantieland maakt het voor jeugdige Rotterdammers mogelijk de zomer in eigen stad op een leuke manier door te brengen. Elk jaar is congrescentrum Ahoy het decor voor dit evenement. Jammer genoeg is er deze jaargang een onderdeel van Jeugdvakantieland waar de Partij voor de Dieren in Rotterdam zich niet in kan vinden, namelijk een kinderboerderij. Eenden, konijnen en een kalkoen lopen rond tussen balen stro. De dieren dienen ter vermaak van mensen en daar zijn wij op tegen.

Een kinderboerderij kan een educatieve functie hebben, mits er door deskundigen uitleg wordt gegeven over het natuurlijke gedrag van de dieren die er worden gehouden. Daar is natuur- en milieueducatie (NME) immers voor bedoeld. Maar in Jeugdvakantieland is het educatieve karakter van de kinderboerderij afwezig. Het staat de jeugdige bezoekers vrij om de dieren te aaien en om te komen en gaan wanneer het hen uitkomt. Dit heeft alles weg van een attractie waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak.

Om deze reden hebben wij het college van burgemeester en wethouders vandaag schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van de kinderboerderij. Omdat Jeugdvakantieland een subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam, is het college volgens de Partij voor de Dieren verantwoordelijk voor wat er tijdens het evenement gebeurt.

Het college streeft een dierenwelzijnsbeleid na waarin de gemeente geen levende kerststallen wil faciliteren, dat wil zeggen: mogelijk maken. De kinderboerderij in Jeugdvakantieland wijkt in geen enkel opzicht af van een levende kerststal. De Partij voor de Dieren ziet daarom graag dat het college voorwaarden stelt aan Jeugdvakantieland over hoe de subsidie mag worden gebruikt.

Gerelateerd nieuws

Geen evenement in het donker in het Kralingse Bos

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd een eventuele ver...

Lees verder

Geen natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder

Vorige week is er in Hoek van Holland een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners over een natuurbegraafplaats die ...

Lees verder