Vragen: Kinder­boer­de­rij­dieren in Jeugd­va­kan­tieland


Indiendatum: aug. 2017

Momenteel is congrescentrum Ahoy Rotterdam het decor van Jeugdvakantieland. Als onderdeel van Jeugdvakantieland is er een kinderboerderijachtige omgeving opgetuigd waar de jeugdige bezoekers met de dieren kunnen spelen, onder andere met (jonge) eenden, konijnen en een kalkoen. Enkele foto's van deze omgeving zijn bijgevoegd.

1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van kinderboerderijdieren in Jeugdvakantieland? Indien ja, wat vindt het college hiervan?

Wij zijn niet blij met dit programmaonderdeel van Jeugdvakantieland, omdat er geen educatieve functie schuilt in de aanwezigheid van de dieren. Er wordt geen uitleg gegeven over de verschillende soorten dieren die aanwezig zijn. De jeugdige bezoekers van Jeugdvakantieland worden niets bijgebracht over het natuurlijke gedrag van de dieren. Zo zou het bijvoorbeeld logisch zijn als hun wordt verteld dat eenden watervogels zijn die singels, sloten en walkanten als leefgebied hebben. Thans lopen de eenden rond in het stro.

2. Stelt het college dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland een educatieve functie heeft? Indien ja, waarom? Indien nee, welke functie heeft het wel?

Wij beschouwen de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland als een attractie waar dieren dienen ter vermaak van mensen. Dit komt voort uit onze constatering dat de jeugdige bezoekers van Jeugdvakantieland geen uitleg krijgen over de dieren en de dieren kunnen aaien of knuffelen als ze dat leuk vinden. Ook kunnen ze komen en gaan wanneer het hen zo uitkomt. Een attractie, aldus.

3. Is het college het met ons eens dat de dieren in de kinderboerderijachtige omgeving schier dienen ter vermaak van mensen? Indien nee, waarom niet?

Ahoy Rotterdam heeft ook een buitengedeelte. Dieren zijn, net als mensen, graag in de buitenlucht. Toch is er door de organisatoren voor gekozen de attractie met de dieren binnen te houden.

4. Ervaart het college het als problematisch dat de dieren tijdens Jeugdvakantieland, ten minste tijdens de openingstijden van het evenement, binnen zijn? Indien nee, waarom niet?

De gemeente verstrekt subsidie aan Stichting Jeugdvakantieland, de organisatie achter het kinderevenement. Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de begroting een ton (€100.000). Wij vinden dat gemeenschapsgeld niet mag worden uitgegeven aan attracties waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak.

5. Is het college bereid de subsidieovereenkomst met Stichting Jeugdvakantieland de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

6. Vindt het college de boerderijachtige omgeving passen in de voorwaarden die zijn gesteld aan het verstrekken van subsidie aan Stichting Jeugdvakantieland?

In de Nota dierenwelzijn stelt het college dat de gemeente geen levende kerststallen zal faciliteren. De kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland wijkt volgens ons in geen enkel opzicht af van een levende kerststal.

7. Is het college het met ons eens dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland niet afwijkt van wat doorgaans doorgaat als een levende kerststal? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit reden voor het college om beperkende voorwaarden in de subsidieovereenkomst op te nemen?

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 19 sep. 2017

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van kinderboerderijdieren in Jeugdvakantieland? Indien ja, wat vindt het college hiervan?

Antwoord:
Ons college is hiervan op de hoogte. Het is wettelijk toegestaan om deze dieren te gebruiken tijdens evenementen, uiteraard met in achtneming van de regelgeving zoals opgenomen in de Wet dieren. Er waren daarom ook geen expliciete voorwaarden opgenomen in de subsidiebeschikking. Bij de volgende editie van Jeugdvakantieland zal voor het gebruik van dieren scherper naar de voorwaarden gekeken worden.

Vraag 2.
Stelt het college dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland een educatieve functie heeft? Indien ja, waarom? Indien nee, welke functie heeft het wel?

Antwoord:
De educatieve functie is in dit geval klein, maar wij zijn wel van mening dat veel van de jonge bezoekers nauwelijks met (boerderij)dieren in aanraking komen. Het contact met de dieren is op zichzelf waardevol en leerzaam. De aanwezig dierverzorgers hebben overigens wel uitleg over de dieren gegeven.

Vraag 3.
Is het college het met ons eens dat de dieren in de kinderboerderijachtige omgeving schier dienen ter vermaak van mensen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, wij vinden niet dat de dieren slechts ter vermaak dienen (zie ook het antwoord op vraag 2), maar ook wij vinden de educatieve functie minimaal.

Vraag 4.
Ervaart het college het als problematisch dat de dieren tijdens Jeugdvakantieland, ten minste tijdens de openingstijden van het evenement, binnen zijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat vinden we niet per se problematisch. De dieren zijn elke avond mee terug gegaan naar de boerderij waar zij gehuisvest zijn. Op de thuislocatie hebben zij een binnenverblijf met een uitloop naar buiten. Zodra de dieren terug waren werden zij elke dag gecontroleerd op gezondheid e.d. Wij hebben van de organisatie vernomen dat niet elke dag dezelfde dieren op het evenement aanwezig waren.

Vraag 5.
Is het college bereid de subsidieovereenkomst met Stichting Jeugdvakantieland de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In het kader van de subsidieaanvraag van Stichting Jeugdvakantieland is op 21 april 2017 een verleningsbeschikking afgegeven. Een kopie van deze beschikking die ik u als bijlage bij deze beantwoording toekomen.

Vraag 6.
Vindt het college de boerderijachtige omgeving passen in de voorwaarden die zijn gesteld aan het verstrekken van subsidie aan Stichting Jeugdvakantieland?

Antwoord:
In de subsidieverlening is als aanvullende voorwaarde gesteld dat Jeugdvakantieland een mix moet bieden van sport, cultuur, educatie, recreatie en fun. Gesteld dat het in aanraking komen met levende dieren voor de doelgroep van Jeugdvakantieland (kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen) gezien wordt als educatie, is het college van mening dat de boerderijachtige omgeving past binnen de voorwaarden zoals deze in de subsiediebeschikking voor 2017 zijn gesteld aan Stichting Jeugdvakantieland.

Vraag 7.
Is het college het met ons eens dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland niet afwijkt van wat doorgaans doorgaat als een levende kerststal? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit reden voor het college om beperkende voorwaarden in de subsidieovereenkomst op te nemen?

Antwoord:
Het verschil met een levende kerststal is ons inziens dat de educatieve functie van een kerststal ontbreekt. Daarnaast is een ander verschil de permanente aanwezigheid van dierverzorgers tijdens Jeugdvakantieland.
Wij zullen in een volgende subsidiebeschikking aanvullende voorwaardem opnemen die enerzijds het dierenwelzijn waarborgen (bijvoorbeeld restricties m.b.t. oppakken van de dieren, de aanwezigheid van rustplekken) en anderzijds de educatieve waarde voor de kinderen verder vergroten.

Interessant voor jou

Vragen: Weigering vergunning Rotterdam Night Run

Lees verder

Vragen: Scheiding en recycling van apart ingezameld plastic

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer