Vragen: Kinderboerderijdieren in Jeugdvakantieland

Momenteel is congrescentrum Ahoy Rotterdam het decor van Jeugdvakantieland. Als onderdeel van Jeugdvakantieland is er een kinderboerderijachtige omgeving opgetuigd waar de jeugdige bezoekers met de dieren kunnen spelen, onder andere met (jonge) eenden, konijnen en een kalkoen. Enkele foto's van deze omgeving zijn bijgevoegd.

1. Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van kinderboerderijdieren in Jeugdvakantieland? Indien ja, wat vindt het college hiervan?

Wij zijn niet blij met dit programmaonderdeel van Jeugdvakantieland, omdat er geen educatieve functie schuilt in de aanwezigheid van de dieren. Er wordt geen uitleg gegeven over de verschillende soorten dieren die aanwezig zijn. De jeugdige bezoekers van Jeugdvakantieland worden niets bijgebracht over het natuurlijke gedrag van de dieren. Zo zou het bijvoorbeeld logisch zijn als hun wordt verteld dat eenden watervogels zijn die singels, sloten en walkanten als leefgebied hebben. Thans lopen de eenden rond in het stro.

2. Stelt het college dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland een educatieve functie heeft? Indien ja, waarom? Indien nee, welke functie heeft het wel?

Wij beschouwen de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland als een attractie waar dieren dienen ter vermaak van mensen. Dit komt voort uit onze constatering dat de jeugdige bezoekers van Jeugdvakantieland geen uitleg krijgen over de dieren en de dieren kunnen aaien of knuffelen als ze dat leuk vinden. Ook kunnen ze komen en gaan wanneer het hen zo uitkomt. Een attractie, aldus.

3. Is het college het met ons eens dat de dieren in de kinderboerderijachtige omgeving schier dienen ter vermaak van mensen? Indien nee, waarom niet?

Ahoy Rotterdam heeft ook een buitengedeelte. Dieren zijn, net als mensen, graag in de buitenlucht. Toch is er door de organisatoren voor gekozen de attractie met de dieren binnen te houden.

4. Ervaart het college het als problematisch dat de dieren tijdens Jeugdvakantieland, ten minste tijdens de openingstijden van het evenement, binnen zijn? Indien nee, waarom niet?

De gemeente verstrekt subsidie aan Stichting Jeugdvakantieland, de organisatie achter het kinderevenement. Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de begroting een ton (€100.000). Wij vinden dat gemeenschapsgeld niet mag worden uitgegeven aan attracties waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak.

5. Is het college bereid de subsidieovereenkomst met Stichting Jeugdvakantieland de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

6. Vindt het college de boerderijachtige omgeving passen in de voorwaarden die zijn gesteld aan het verstrekken van subsidie aan Stichting Jeugdvakantieland?

In de Nota dierenwelzijn stelt het college dat de gemeente geen levende kerststallen zal faciliteren. De kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland wijkt volgens ons in geen enkel opzicht af van een levende kerststal.

7. Is het college het met ons eens dat de kinderboerderijachtige omgeving in Jeugdvakantieland niet afwijkt van wat doorgaans doorgaat als een levende kerststal? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit reden voor het college om beperkende voorwaarden in de subsidieovereenkomst op te nemen?