Investeer in duurzame energie, niet in de fossiele industrie


11 september 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over investeringen in de fossiele industrie. De burgemeesters van de steden Londen (Verenigd Koninkrijk) en New York (Verenigde Staten) hebben aangekondigd een actie te starten om te stoppen met het investeren van gemeenschapsgeld in de fossiele industrie. Zij zijn voornemens om het investeringsbeleid van hun gemeenten aan te passen, zodat er alleen nog wordt geïnvesteerd in duurzame energie. De twee burgemeesters hopen dat steden wereldwijd zich daarom aansluiten bij hun initiatief Cities Divest/Invest Forum. Dit initiatief is bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan.

Wij vragen aan het college hoe het op dit moment is gesteld met het investeringsbeleid van de gemeente Rotterdam met betrekking tot de fossiele industrie. Veel overheden laten hun geld investeren door zogenoemde institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, banken en investeringsmaatschappijen. Helaas blijkt het maar al te vaak dat deze beleggers het geld van hun klanten investeren in de fossiele industrie. Wij willen dat hier een einde aan komt voor wat betreft het geld van de gemeente Rotterdam. Gemeenschapsgeld mag niet worden gebruikt om de aarde nog verder op te warmen.

De gemeente Rotterdam is ook grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam. De Rotterdamse haven is een belangrijk knooppunt voor de fossiele industrie op het Europese vasteland. Zo wordt een derde van alle brandstoffen voor de Europese markt in Rotterdam geproduceerd. Wij willen dat het college van burgemeester en wethouders stelling neemt tegen de rol van de Rotterdamse haven als fossiel knooppunt en verzoeken haar daarom om als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam te zorgen dat alleen duurzame energie een plek krijgt in het havengebied. We kunnen namelijk niet langer wachten.