Bescherm broedende vogels in de Oran­je­bui­ten­polder in Hoek van Holland


18 juni 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming in de Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland. Deze wet zorgt voor bescherming van broedende vogels tijdens het broedseizoen dat momenteel volop aan de gang is.

De Oranjebuitenpolder is een buitengebied tussen Maassluis en Hoek van Holland is valt binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam. Van bezorgde burgers hebben wij berichten ontvangen dat de grond in bepaalde delen van de Oranjebuitenpolder wordt bewerkt terwijl er weide- en akkervogels aan het broeden zijn. Ook wordt de grond bemest en ontwaterd en dat heeft ernstige gevolgen voor de watervogels in de polder. De Wet natuurbescherming regelt dat broedende vogels niet mogen worden gestoord of verstoord tijdens het broedseizoen. Het kan niet anders dan dat bewerking van de grond leidt tot overtreding van deze belangrijke wet.

Behalve naleving van wettelijke bepalingen vinden wij ook dat we een morele plicht hebben ten aanzien van in het wild levende vogels. We moeten zorgvuldig omspringen met de vogelsoorten die in Rotterdam voorkomen, want de natuur staat permanent onder druk doordat het schaarse groen wordt opgeofferd voor huizenbouw. Juist daarom is het open landschap van de Oranjebuitenpolder, de Bonnenpolder die ernaast ligt en verderop Midden-Delfland van vitaal belang als leefgebied van vogels. Deze gebieden moeten we koesteren.

Gerelateerd nieuws

Zorgen over Eneco

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over Eneco. In schriftelijke vragen aan h...

Lees verder

Investeer in duurzame energie, niet in de fossiele industrie

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder