Houd het groene hart van Hoogvliet groen!


5 april 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijke bebouwing van twee groenpercelen in de wijk Middengebied in Hoogvliet. Tussen de Dorpsstraat (en parallel hieraan de Achterweg), Boomgaardhoekseweg en Cromme Meth liggen de groenpercelen - mooi verscholen tussen karakteristieke huizen en de begraafplaats. Buurtbewoners genieten van de rust en stilte en onder andere de gewone dwergvleermuis is in het gebied waargenomen. Alles goed en wel, zou je zeggen. Of toch niet?

Het bestemmingsplan voor het gebied staat toe dat er op de twee groenpercelen kan worden gebouwd. Wij zijn hier fel op tegen. Bebouwing van de groenpercelen betekent dat bewoners maar ook bezoekers de rust en stilte die er nu heersen, kwijtraken. En dat terwijl er genoeg plekken te vinden zijn - ook in Hoogvliet - waar eventuele bebouwing niet ten koste hoeft te gaan van het openbaar groen in de stad.

In dit geval tast bebouwing van het gebied de historische kern van Hoogvliet aan. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan de cultuurhistorische waarde van stedelijke ontwikkeling. Om die reden is het eeuwig zonde als huizenbouw in het gebied afbreuk doet aan de geschiedenis van Hoogvliet. Dus ook daarom: houd het groene hart van Hoogvliet groen!

Wij zullen altijd in actie komen als kwetsbaar groen wordt bedreigd door bebouwing. Laten we niet teruggaan naar het stenen tijdperk!