Debat over fijnstof en de gezondheid van het ongeboren kind


10 april 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft kennis genomen van een recent onderzoek waaruit blijkt dat fijnstof het brein van ongeboren kinderen kan schaden. Wetenschappers verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Instituut voor Wereldwijde Gezondheid in Barcelona concluderen dat de functie van de placenta negatief wordt beïnvloed als zwangere vrouwen fijnstof inademen. Dit schaadt bepaalde hersengebieden van de foetus.

Het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze conclusie buigt op data uit een Rotterdamse studie, Generation R. De studie heeft kinderen geboren tussen 2002 en 2006 getest op neuropsychologische vaardigheden. Hieruit blijkt een negatieve correlatie tussen enerzijds de concentraties fijnstof waaraan hun moeders tijdens de zwangerschap waren blootgesteld en anderzijds vaardigheden zoals aandacht, taal en geheugen.

Wij vinden de uitkomst van het onderzoek zeer schokkend. Hieruit blijkt namelijk dat Rotterdamse kinderen al vóór hun geboorte schade aan de gezondheid kunnen oplopen. Bovendien zijn de concentraties fijnstof in de lucht ongelijk verdeeld over de stad, waardoor kinderen in gebieden met een hoge concentratie bij voorbaat achterlopen op kinderen die worden geboren in gebieden met een lage concentratie. Dit leidt tot ongelijke kansen in de rest van hun leven.

Het welzijn van het ongeboren kind geniet de aandacht van het college van burgemeester en wethouders, blijkt uit een eerdere discussie die het afgelopen jaar in de Raad is gevoerd. Wij hopen en verwachten daarom dat het college de discussie wil aangaan hoe we deze problematiek te lijf kunnen gaan. Om die reden vragen wij een debat aan.

Gerelateerd nieuws

Houd het groene hart van Hoogvliet groen!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college ...

Lees verder

Onduidelijkheid over opknapbeurt van Het Park

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder