Maak bindende afspraken vlieg­verkeer RTHA


4 april 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA, voorheen vliegveld Zestienhoven). Uit een uitzending van het televisieprogramma EenVandaag [1] blijkt dat omwonenden van RTHA overlast ervaren van het vliegverkeer. Ze willen duidelijkheid over afwijkingen van de vliegroute en het jaarlijks aantal nachtvluchten. Om die reden pleiten wij voor bindende afspraken over deze twee pijnpunten.

Veel vliegtuigen die opstijgen vanaf RTHA wijken af van de gangbare route omdat ze anders een gevaar vormen voor vliegtuigen afkomstig van Schiphol Airport. Vliegtuigen die uitwijken, komen dan boven Hillegersberg en Schiebroek te vliegen. Dat leidt tot geluidhinder bij de bewoners. Veiligheid in de lucht is ontzettend belangrijk, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar het beperken van overlast voor bewoners is eveneens van groot belang. Wij willen daarom meer weten over de afwegingen die hier worden gemaakt en dit vastleggen in bindende afspraken.

Een tweede probleem is het groot aantal nachtvluchten die bewoners uit hun slaap houden. Er bestaat onduidelijkheid of er nu jaarlijks een maximaal aantal nachtvluchten is of dat er grenswaarden voor de geluidsbelasting bestaan. Met andere woorden: hoe wordt hier gehandhaafd? Dus ook hier weer onduidelijkheid. En dus ook hier hoog tijd voor bindende afspraken.

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-moet-eind-maken-aan-gedoogsituatie-schiphol/