Worden Rotter­damse klimaat­ac­ti­visten in de gaten gehouden?


5 juni 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de werkwijze van de politie met betrekking tot de klimaatbeweging. Recent is het nieuws naar voren gekomen dat de politie diverse klimaatactivisten in het land heeft benaderd om informatie prijs te geven over op handen zijnde acties binnen de klimaatbeweging, ogenschijnlijk met als doel de openbare orde te bewaken. Wij vinden dit een ernstige zaak, want zo worden klimaatactivisten bij voorbaat in een verdacht hoekje geplaatst. Zolang de wet wordt gerespecteerd, heeft namelijk een ieder het recht om anoniem en vrij van last door het leven te gaan.

Klimaatactivisten geven aan hinder te ondervinden van de werkwijze van overheidsfunctionarissen, mogelijk van de politie. Dat is niet helemaal duidelijk, want de dienstdoende functionarissen geven hun identiteit niet prijs. Activisten worden soms thuis opgewacht en ondervraagd, waarbij de functionarissen aangeven veel te weten van de betrokken personen. Dat komt als intimiderend over, want dit betekent dat sociale media van betrokkenen in de gaten worden gehouden of dat ze al een tijdje worden gevolgd. Het is een beklemmende realiteit te weten dat er iemand over je schouder meekijkt.

Wij willen van het college van burgemeester en wethouders weten of de werkwijze van de politie ook in Rotterdam wordt toegepast, al dan niet in samenwerking met andere overheidsdiensten die zich bezighouden met veiligheid en openbare orde. Ook willen wij weten of deze werkwijze in samenspraak is met het beleid van de gemeente. Het veiligheidsprogramma van de gemeente Rotterdam - eind vorig jaar door de gemeenteraad vastgesteld - biedt ruimte voor het benaderen van zogenoemde 'sleutelpersonen', maar het is vooralsnog onduidelijk of klimaatactivisten hier ook onder vallen. Uit de berichtgeving is in ieder geval naar voren gekomen dat een lokale volksvertegenwoordiger in Rotterdam ook door overheidsfunctionarissen is ondervraagd. Wij willen weten of deze persoon in de hoedanigheid van volksvertegenwoordiger in het vizier van de overheidsdiensten is gekomen. Als dat zo is, worden er mogelijk nog meer volksvertegenwoordigers gevolgd. Wij vragen het college van burgemeester en wethouders om duidelijkheid. Want onze volksvertegenwoordigers hebben een mandaat van de Rotterdammers om het goede te doen voor de stad. Het is laakbaar als de overheid zich daarin mengt.

Gerelateerd nieuws

Groene koers voor Eneco ook bij eventuele verkoop

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Vóór privacy, dus tégen wifitracking

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder