Geluids­overlast langs bebouwing Nieuwe Maas


20 januari 2015

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over geluidsoverlast als gevolg van de pleziervaart en partyschepen op de Nieuwe Maas. Rotterdam is een grote havenstad en de inwoners zijn dus wel wat gewend wat betreft boten en schepen die de Nieuwe Maas als vaarroute gebruiken. Helaas zorgen sommige vaartuigen voor onnodig veel overlast. De inwoners die ons hebben benaderd hebben ons gewezen op de overlast veroorzaakt door pleziervaartondernemingen, die mensen tegen betaling een wilde vaarroute aanbieden – snel optrekken en afremmen, scherpe bochten, hoge golven, enzovoorts. Sommige partyschepen veroorzaken vooral overlast door harde muziek, als gevolg van slechte geluidsisolatie.

Wij vinden dat de vrijheid van ondernemen stopt waar het genot van anderen ernstig wordt beperkt, en wat ons betreft is dat hier het geval. Helaas is het zo dat de Nieuwe Maas weliswaar op Rotterdams grondgebied ligt, maar als zogenoemd ‘rijkswater’ onder de bevoegdheid van de centrale overheid valt. Dit betekent dat we er alles over kunnen vinden, maar niets over kunnen zeggen. Toch is het college in eerste instantie gevraagd wat zij van de geluidsoverlast vindt en of ze bereid is tot een gesprek met de ondernemers op het water, en als dat niet helpt met het ministerie van Infrastructuur & Milieu inzake een verandering van de regelgeving met betrekking tot rijkswater.

De Partij voor de Dieren spreekt de hoop uit dat iedereen baat heeft bij een betere afstemming tussen plezier op het water – als opvarende van een snelle motorboot, of als bezoeker van een partyschip – en het woon- en werkgenot langs de Nieuwe Maas. Rotterdam wordt een stuk mooier als we beter rekening houden met elkaars wensen en belangen.

Gerelateerd nieuws

Nieuwjaarsborrel 2015

Afgelopen zondag 18 januari organiseerde de fractie PvdD haar eerste nieuwjaarsborrel. Het was een gezellig en informeel s...

Lees verder

Gebruik van dooikorrels bij gladheid

De Partij voor de Dieren heeft middels schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gepleit voor het g...

Lees verder