Nieuw­jaars­borrel 2015


19 januari 2015

Afgelopen zondag 18 januari organiseerde de fractie PvdD haar eerste nieuwjaarsborrel.

Het was een gezellig en informeel samenzijn van de Rotterdamse leden van de partij in veganistisch restaurant Gare du Nord.
Jeroen van der Lee gaf een speech en stelde de fractie aan de aanwezigen voor. Hij vertelde over de successen die de partij in de eerste maanden in de gemeenteraad heeft geboekt en wat de plannen voor het komende jaar zijn.

Je kunt zijn speech hieronder lezen.

Partijgenoten,

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. 2014 was een heel belangrijk en bijzonder jaar voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Voor de eerste keer hebben wij mee gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en we hebben direct een zetel weten te bemachtigen. Maar liefst 5.389 Rotterdammers hebben op onze partij gestemd en dit was goed voor 2,5% van de stemmen. Nog geen 2 maanden later waren er alweer verkiezingen, dit maal voor het Europese Parlement. In Rotterdam werden er op onze partij deze keer 6.472 stemmen uitgebracht en dit kwam overeen met 5,2% van de uitgebrachte stemmen. Maar het allerbelangrijkste bij deze verkiezingen was natuurlijk dat we voor de eerste maal in het Europese Parlement vertegenwoordigd zijn. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik hard aan de slag gegaan om de fractie vorm te geven en inmiddels staat er een geweldige en gemotiveerde fractie. Voor degenen die nog niet iedereen kennen zal ik de fractie even voorstellen:

Ik ben Jeroen van der Lee en ik ben de fractievoorzitter. Ik vertegenwoordig onze partij in de gemeenteraad en ik zit in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en in de commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën. We hebben 2 burgerraadsleden die ons mogen vertegenwoordigen in commissies. Ruud van der Velden draait de commissie Haven, Economie, Milieu en Duurzaamheid en de commissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport. Hij is tevens de voorzitter van de werkgroep Rotterdam. Ook Annemarie Kruit is burgerraadslid en zij doet de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid. Voor de rest bestaat de fractie uit fractiemedewerker Lucienne Neyndorff en beleidsmedewerker Jaap Rozema. Lucienne neemt mij ongelofelijk veel werk uit handen en zorgt ervoor dat alles in de fractie op rolletjes loopt en ze is verantwoordelijk voor onze website. Voor iedereen die wil volgen waar wij ons mee bezig houden is het een aanrader om de website in de gaten te houden. Jaap leest voornamelijk veel stukken door, schrijft moties en amendementen en geeft ondersteuning tijdens raads- en commissievergaderingen. En dan tot slot onze automatiseringsexpert, Paulien van der Haagen. Alles op automatiseringsgebied moet door de fractie zelf geregeld worden en aangezien de overige leden van de fractie hier niet bijster veel verstand van hebben, hebben we haar keihard nodig.

Afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook al een aantal successen in Rotterdam geboekt. Tijdens de verkiezingscampagne hebben we actie gevoerd voor Kat uit den Gracht en dit heeft succes gehad, want de gemeente heeft toestemming gegeven voor een proefproject voor het plaatsen van kattenklimtouwen. In de raadsvergadering op 16 oktober jongstleden hebben we een motie ingediend, genaamd "Nest- en broedgelegenheden Wielewaal Oost". Met deze motie willen we ervoor zorgen dat nest- en broedgelegenheden worden gerealiseerd in de nieuwbouw in Wielewaal Oost. Dit was onze eerste motie die is aangenomen door de raad. In totaal zijn er inmiddels een zestal moties van ons aangenomen. Wij hebben het afgelopen jaar 16 keer schriftelijke vragen gesteld aan het college en hierdoor hebben we meerdere toezeggingen van het college gekregen. Zo zal er door het college bij de dierenwinkel branche op aan gedrongen worden om goede voorlichting te geven bij schildpaddenverkoop om op die manier impulsaankopen te voorkomen. Ook hebben we 6 maal een actualiteit aangevraagd, dit is een debat over een actueel onderwerp, en ook hier hebben we wat toezeggingen gekregen. In de komende dierenwelzijnsnota zal er bijvoorbeeld een hoofdstuk opgenomen worden met betrekking tot het handelen van diverse instanties en organisaties bij uitbraken van dierziekten. Dit naar aanleiding van de recente uitbraak van vogelgriep die als gevolg had dat vogelklas Karel Schot helemaal geen dieren meer mocht aannemen.

Maar ook achter de schermen zijn we druk bezig om Rotterdam diervriendelijker te maken. Onze partij heeft haar visie op een dierenwelzijnsnota meerdere malen besproken met de betrokken wethouder, ambtenaren en belangenorganisaties. Hierdoor zal de aanstaande Rotterdamse dierenwelzijnsnota scherper zijn dan zonder onze inbreng. Momenteel zijn we aan het proberen om op websites van de gemeente, wat dus de voornamelijke communicatie naar de burgers is, af te komen van de begrippen ongedierte en ongediertebestrijding en over te gaan op de begrippen dierplagen en dierplaagpreventie. Maar ook op niet traditioneel PvdD onderwerpen praten we een woordje mee. Zo heeft Ruud zich enorm ingezet in de kwestie rondom de ontzameling van het Wereldmuseum Rotterdam en het ontbreken van een formele Raad van Toezicht aldaar. Het museum wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hij heeft de wethouder flink aan de tand gevoeld hierover en hierdoor wordt er nu een rekenkameronderzoek gestart naar het Wereldmuseum.

Ook 2015 zal weer een belangrijk jaar worden voor onze partij, zowel lokaal als landelijk. Voor ons komt dit kwartaal de definitieve versie van de Rotterdamse dierenwelzijnsnota in de raad. Het is natuurlijk de bedoeling om een zo scherp mogelijke dierenwelzijnsnota in onze stad te krijgen en daarom zal dit een uitermate belangrijke raadvergadering voor ons worden. Momenteel zijn we bezig om ervoor te zorgen dat de dierenvoedselbank Rotterdam kan blijven voortbestaan. De dierenvoedselbank heeft opslagruimte nodig. De gemeente wil hier 225 Euro huur per maand voor rekenen, maar de dierenvoedselbank heeft dat geld helemaal niet. Hierdoor wordt het voortbestaan van dit prachtige initiatief ernstig bedreigd. Dit laten wij niet gebeuren!

Landelijk staan natuurlijk op 18 maart de verkiezingen van de Provinciale Staten op het programma. Dit zijn opnieuw zeer belangrijke verkiezingen voor de partij aangezien we in Zuid Holland wellicht een tweede zetel kunnen veroveren. Bovendien is het zo dat de Provinciale Staten uiteindelijk de Eerste Kamer kiezen en met een goede verkiezingsuitslag zouden we ook zo maar een tweede zetel in de Eerste Kamer kunnen krijgen. We kunnen alle mogelijke hulp gebruiken tijdens de campagne dus als je wilt helpen met posters plakken, flyeren of mee wilt doen aan acties geef je dan vast op bij Ruud.

Tot slot wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst en jullie een diervriendelijk, natuurvriendelijk en milieuvriendelijk 2015 toewensen.

Gerelateerd nieuws

Startactie Meetcampagne Milieudefensie Coolsingel

Milieudefensie gaf gisteren samen met bewoners de aftrap voor een landelijke meetcampagne op de Coolsingel. De fractie van de...

Lees verder

Geluidsoverlast langs bebouwing Nieuwe Maas

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over geluidsoverla...

Lees verder