Geen mega­stallen op Rotterdams grond­gebied


23 april 2015

Vandaag heeft de gemeenteraad van Rotterdam tegen megastallen gestemd, en dus voor dierenwelzijn. Tijdens het debat over het rekenkamerrapport 'Gemodder in de Polder', dat de mislukte gebiedsontwikkeling in het poldergebied van Hoek van Holland bespreekt, heeft de Partij voor de Dieren samen met andere partijen een motie ingediend die pleit voor duurzame kleinschalige agrarische bedrijvigheid in plaats van een megastal. Dit spookbeeld werd in ieder geval gewekt in plannen die onlangs aan de gemeenteraad werden gepresenteerd.

De twee polders in Hoek van Holland worden al ruim twintig jaar gekweld door slecht onderhoud van de gemeente, verwachtingen die niet zijn waargemaakt en een veel te optimistische benadering van het gronduitgiftebeleid. Kortom: een janboel. Als klap op de vuurpijl liet de gemeente Rotterdam de mogelijkheid open voor de komst van een megastal. Dit is een uiterst zorgwekkende ontwikkeling. Gelukkig heeft de Partij voor de Dieren erger kunnen voorkomen, maar waakzaamheid blijft geboden voor wat betreft de andere buitengebieden van Rotterdam.

Jeroen van der Lee, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Rotterdam: “Het kan toch niet zo zijn dat Rotterdam haar eerste megastal krijgt met onze partij in de gemeenteraad, en nota bene met een wethouder die zich expliciet richt op dierenwelzijn? De megastal was al ingetekend in de plannen! Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: de gemeenteraad heeft tegen de komst van de megastal gestemd”.

Gerelateerd nieuws

Bevrijdingsfestival in rijksmonument Het Park

Vorige week heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en weth...

Lees verder

Konijnen op begraafplaats Crooswijk

Op 14 april hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de konijnen die op begraafplaats Crooswijk wonen. Het CDA wil in Rot...

Lees verder