Festi­va­li­sering van parken


26 juni 2015

De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over parken als festivallocatie in Rotterdam. Steeds vaker constateren wij dat festivals in parken worden georganiseerd. Wij vinden dat een probleem, want de rol van het park als rust- en broedplaats voor vogels en habitat voor veel insectensoorten en kleine zoogdieren wordt hierdoor aangetast. En wat te denken van het park als belangrijk stiltegebied in een hevig verstedelijkte omgeving? Ook mensen genieten dagelijks van parken in hun leefomgeving. Terwijl er zoveel alternatieve 'stenige' locaties voorhanden zijn om festivals in te organiseren, dient het park steevast als locatie.

Ook wij vinden het leuk dat Rotterdam met al haar festivals steeds gezelliger wordt, of dat in ieder geval probeert te zijn. Maar de vrijheid bij festivalorganisatoren een locatie te kiezen stopt waar het lijden van een ander begint. Lijden, in dit geval, betekent het leed dat dieren wordt aangedaan, maar ook de 'groenschade' die een park ten deel valt als een grote mensenmenigte beslag legt op de buitenruimte. Herstelwerkzaamheden kunnen soms wel weken in beslag nemen, waardoor het genot van parkbezoekers ernstig wordt ondermijnd.

Maar de Partij voor de Dieren denkt constructief mee met het college en stelt voor festivals vooral door te laten gaan. Op pleinen, parkeerterreinen, het strand, enzovoorts. We kunnen er dan extra van genieten!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren steunt het nieuwe bouwen

Maandag 8 juni was de Partij voor de Dieren aanwezig bij de feestelijke opening van een prototype duurzame woning op Heijplaa...

Lees verder

Verwaarloosde melkgebitten kinderen

De Partij voor de Dieren heeft de noodklok geluid over de verwaarloosde staat waarin veel melkgebitten van kinderen verkeren....

Lees verder