De effecten van ruim­te­lijke ordening op de gevolgen van klimaat­ver­an­dering


23 juni 2020

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de effecten van de komende Omgevingsvisie op de gevolgen van klimaatverandering. De Omgevingsvisie komt voort uit de nieuwe Omgevingswet en gemeenten moeten zo'n visie verplicht opstellen. Het bevat de kaders voor de ruimtelijke ordening in Rotterdam.

Rotterdam zal in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, een hoog of juist te laag grondwaterpeil en bodemdaling zijn voor onze stad de meest voorkomende gevolgen. Omdat ruimtelijke ordening onder andere regelt hoeveel groene gebieden er in de stad zijn, heeft het een directe relatie met ons vermogen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen opgesteld om tot 2040 tienduizenden woningen toe te voegen aan het huidige aanbod in Rotterdam. Die woningen moeten natuurlijk wel ergens komen. De Partij voor de Dieren vreest dat het schaarse en kwetsbare groen hiervoor wordt opgeofferd. Hierdoor verliezen we een belangrijke 'klimaatbuffer', want groene gebieden slaan water op tijdens perioden van regen en zorgen er zo voor dat het grondwater op peil blijft. In tijden van droogte komt dat goed uit, want dan hebben we een flinke reserve opgebouwd. Uitdroging van veengronden (waarop Rotterdam is gebouwd) is mogelijk desastreus voor de stabiliteit van gebouwen, met grote schade als gevolg. Al met al is er genoeg reden om in ruimtelijke ordening de toekomst van onze groene gebieden te waarborgen, om zo de gevolgen van klimaatverandering te kunnen doorstaan.

Om al deze redenen hebben wij het college verzocht een stresstest op te stellen voor de Omgevingsvisie. Een dergelijke stresstest is door de landelijke overheid verplicht gesteld, maar niet per se als randvoorwaarde voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Wij denken dat het een heel goed idee is om voor het meeste belangrijke ruimtelijkeordeningsinstrument dat we hebben, namelijk de Omgevingsvisie, een stresstest op te stellen zodat de gemeenteraad van Rotterdam bij het vaststellen een juiste beslissing kan maken over het effect van ruimtelijke afwegingen op klimaatverandering.

Gerelateerd nieuws

Leg het visrecht aan banden!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

Experiment met lanthaan in de Kralingse Plas

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder