Leg het visrecht aan banden!


4 mei 2020

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het visrecht. Dit recht 'verhuurt' de gemeente Rotterdam aan een grote hengelsportvereniging die actief is in onze stad en de omliggende regio. In het visrecht kunnen bepalingen worden opgenomen of voorwaarden worden gesteld om bepaalde handelingen, gebruiken of praktijken aan banden te leggen.

Aanleiding voor onze schriftelijke vragen betreft de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op ons eerdere verzoek om het gebruik van vislood te verbieden dan wel de verkoop van vislood in Rotterdam tegen te gaan. Vislood heeft namelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier als het in het water (van meren, plassen, rivieren, sloten, enzovoorts) achterblijft. Het college heeft min of meer geantwoord dat zij een verbod op vislood wel zou willen overwegen, maar dat zij er de mogelijkheden niet toe heeft. Maar dat klopt ons inziens dus niet, omdat het college gebruik kan maken van het visrecht dat zij verhuurt aan een grote hengelsportvereniging. Die hengelsportvereniging reguleert het gebruik van het visrecht en is gebonden aan de voorwaarden die in de overeenkomst met de gemeente Rotterdam zijn overeengekomen.

Dit betekent dat de gemeente Rotterdam in de voorwaarden voor de verhuur van het visrecht bijvoorbeeld kan opnemen dat het gebruik van lood niet is toegestaan. Om die reden hebben wij enkele vragen aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd om zo duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden om als gemeenteraad het gebruik van het visrecht bij te sturen.

Overigens zien wij nog veel liever dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van het visrecht. Hengelen leidt tot dierenleed! Maar elke stap in de goede richting is er eentje.

Gerelateerd nieuws

Stop met het gebruik van vislood!

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

De effecten van ruimtelijke ordening op de gevolgen van klimaatverandering

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder