Motie: Zwerf­vuil­rapers bedankt!


1 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota Samen SchoonR 2023-2026,

constaterende dat

  • Rotterdammers individueel dan wel in groepsverband zwerfvuil rapen;

overwegende dat

  • De gemeente geholpen is met inwoners die de tijd en moeite nemen hun leefomgeving te ontdoen van zwerfvuil en daarmee dieren en mensen een enorme dienst bewijzen;
  • Er nog wordt nagedacht hoe zogenoemde ‘registreerde zwerfvuilrapers’ via het participatieplatform Goed Bezig te bedanken voor hun inzet voor de publieke zaak;

voorts overwegende dat

  • Een andere dienstbare groep Rotterdammers – containeradoptanten – jaarlijks een cadeaubon van €15 tegemoet kunnen zien voor bewezen diensten;

verzoekt het college

  • De cadeaubon tevens ter beschikking te stellen aan geregistreerde zwerfvuilrapers;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Privacy ook bij de vuilcontainer

Lees verder

Motie: Ban op plastic confetti

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer