Motie: Privacy ook bij de vuil­con­tainer


1 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota Samen SchoonR 2023-2026,

constaterende dat

  • De gemeente cameratoezicht inzet waarmee opgenomen beeldmateriaal kan leiden tot constateringen van naastplaatsingen, hetgeen kan leiden tot boetes;

overwegende dat

  • Het gebruik van cameratoezicht een inbreuk vormt op de privacy van Rotterdammers die slechts geoorloofd is als de veiligheid in het geding is of de openbare orde kan worden verstoord;
  • Het kunnen constateren van naastplaatsingen met cameratoezicht een te zwaar middel is voor het type overtreding en er ook andere manieren zijn om naastplaatsingen te voorkomen;

verzoekt het college

  • Te stoppen met het gebruik van opgenomen beeldmateriaal in de handhaving op naastplaatsingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Bedrijfsleven op gepaste afstand

Lees verder

Motie: Zwerfvuilrapers bedankt!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer