Motie: Zwarte lijst foute festi­val­or­ga­ni­sa­toren


4 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Beleidskader Evenementen 2019,

constaterende dat

  • Schade aan de buitenruimte door toedoen van sommige festivals van structurele aard is;

overwegende dat

  • Het instellen van weigeringsgronden voor het verlenen van een evenementenvergunning aan de organisatoren van dergelijke festivals ertoe leidt dat enerzijds deze organisatoren stoppen met het toebrengen van schade aan de buitenruimte en anderzijds dat deze organisatoren kunnen worden tegengehouden om nog langer schade toe te brengen;

verzoekt het college

  • Een 'zwarte lijst' op te stellen met daarop organisatoren van festivals die schade hebben toegebracht aan de buitenruimte, als dat op basis van de naschouw van Stadsbeheer blijkt;
  • Jaarlijks bij publicatie van de evenementenkalender de meest actuele versie van deze zwarte lijst te doen toekomen aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Regulering voor welzijn op paardenmarkten

Lees verder

Motie: Toets evenementenkalender door Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer