Motie: Regu­lering voor welzijn op paar­den­markten


4 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 juli, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de twaalfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

constaterende dat

  • Het Protocol Welzijn Paardenmarkten 2011 een eerste stap is om het welzijn van paarden die worden verhandeld op paardenmarkten te reguleren;
  • De Raad voor Dieraangelegenheden – een adviesorgaan van het kabinet – gemeenten adviseert om het Protocol Welzijn Paardenmarkten 2011 te borgen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), teneinde dierenwelzijn op paardenmarkten te reguleren;

overwegende dat

  • Paardenmarkten in Rotterdam momenteel niet worden gereguleerd middels de APV;

verzoekt het college

  • Een voorstel te doen het gestelde in het Protocol Welzijn Paardenmarkten 2011 te borgen in de APV;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Openbare verkoop van dieren aan banden

Lees verder

Motie: Zwarte lijst foute festivalorganisatoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer