Motie: Wonen, wonen, wonen


2 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Omgevingsvisie,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam in de komende decennia onverminderd wil vasthouden aan woningbouw;
  • Er grondgebonden woningen worden gebouwd in het hogere segment en topsegment;

overwegende dat

  • Grondgebonden woningen enorm veel ruimte claimen, die toevoeging van meer woningen op een gelijkblijvend oppervlak in de weg staat;
  • Rotterdam zich geen nieuwe woonwijken zoals in Park Zestienhoven kan permitteren, omdat er zeer inefficiënt met de schaarse ruimte wordt omgesprongen;
  • Er nog steeds grote stukken Rotterdams grondgebied in gebruik worden genomen voor ontwikkeling met een relatief laag aantal woningen, zoals in Smeetsland;

van mening dat

  • Het adagium ‘bouwen, bouwen, bouwen’ helemaal niet in het belang is van de Rotterdammers, maar van bouwbedrijven;
  • Het zou moeten gaan om ‘wonen, wonen, wonen’ om zo de woningnood te lijf te gaan;

verzoekt het college

  • Te stoppen met gebiedsontwikkeling die uit grondgebonden woningen bestaat;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen