Motie: Wethouder wordt erva­rings­des­kundige II


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca,

constaterende dat

  • Inwoners van onze gemeente overlast ervaren door sommige horeca-activiteiten;

overwegende dat

  • De gemeente de plicht heeft een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen voor inwoners;
  • De wethouder verantwoordelijk voor het horecabeleid een beter beeld krijgt van overlast als hij een keer tijdens een uitgaansnacht vertoeft op locatie waar door inwoners overlast wordt ervaren;

verzoekt het college

  • De wethouder verantwoordelijk voor het horecabeleid tijdens een uitgaansnacht te laten overnachten op een locatie waar door inwoners overlast wordt ervaren;
  • Open te staan voor suggesties vanuit inwoners voor een geschikte locatie;
  • Ervoor te zorgen dat de overnachting onaangekondigd plaatsvindt, om zo een eerlijk beeld te krijgen van eventuele overlast;
  • Verslag te doen van de ervaringen van de wethouder tijdens de overnachting, waar het eventuele overlast betreft;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wethouder wordt ervaringsdeskundige

Lees verder

Motie: Terrasmarkeringen op de stoep

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer