Motie: Terras­mar­ke­ringen op de stoep


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca,

constaterende dat

  • De stoep een doorgang van minimaal 1,80 meter moet hebben op locaties waar terrassen worden geëxploiteerd;

overwegende dat

  • Doorgangen minder dan 1,80 meter tot ernstige problemen kunnen leiden voor inwoners en gebruikers van de openbare ruimte die afhankelijk zijn van scootmobiel, rolstoel of rollator;
  • Het helaas geregeld voorkomt dat doorgangen minder breed zijn dan de voorgeschreven 1,80 meter;
  • Een terrasmarkering op de stoep kan aangeven waar een terras dient te stoppen om een doorgang van 1,80 meter te waarborgen, bijvoorbeeld per stippellijn of doorgetrokken lijn;

verzoekt het college

  • Een proef (‘pilot’) te starten in een nader te bepalen gebied in de binnenstad waarbij terrasmarkeringen op de ondergrond worden aangebracht, teneinde doorgangen van 1,80 meter te waarborgen;
  • De uitkomsten van deze proef te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Wethouder wordt ervaringsdeskundige II

Lees verder

Motie: Schouw terrassen met de wijkraden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer