Motie: Wethouder wordt erva­rings­des­kundige


2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Horecakoers als onderdeel van het Uitvoeringsplan horeca,

constaterende dat

  • De stoep een doorgang van minimaal 1,80 meter moet hebben op locaties waar terrassen worden geëxploiteerd;
  • Deze doorgangen minder breed zijn dan voorgeschreven met name op navolgende straten: Meent, Nieuwe Binnenweg, Karel Doormanstraat, Oude Binnenweg en Witte de Withstraat;

overwegende dat

  • Doorgangen minder dan 1,80 meter tot ernstige problemen kunnen leiden voor inwoners en gebruikers van de openbare ruimte die afhankelijk zijn van scootmobiel, rolstoel of rollator;
  • De wethouder verantwoordelijk voor het horecabeleid een beter beeld krijgt van te smalle doorgangen op de stoep als hij zich een keer voortbeweegt in de openbare ruimte met dergelijke doorgangen;

verzoekt het college

  • De wethouder verantwoordelijk voor het horecabeleid plaats te laten nemen in een scootmobiel om op een dag met drukbezette terrassen in voornoemde straten te ervaren hoe het is om zich voort te bewegen met doorgangen smaller dan 1,80 meter;
  • Een beeld- en tekstverslag uit te brengen van deze activiteit en te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Akkoord Museumorganisatie voor VO

Lees verder

Motie: Wethouder wordt ervaringsdeskundige II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer